9. november 2008 kell 22:00

Energiaaudit tuvastab, kuidas küttekuludelt kokku hoida

Euroopa Liidu riikides kulub enim energiat elamute kütmisele Baltimaades.

Põhjus pole kliimas, vaid elamutes, mis ehitatud ajal, kui energiakulu ei olnud oluline. Energia pidev kallinemine on aga küttekulud muutnud oluliseks.

Energiaaudit on analüüs hoone senisest energiakasutusest. Audit juhib tähelepanu energiasäästu võimalustele, aidates vähendada igakuiseid küttearveid.

Ülevaate saab elamu energeetilisest ja tehnilisest olukorrast, seatakse energiasäästu eesmärgid ja koostatakse investeeringute plaan eesmärkide elluviimiseks.

Energiaaudit sisaldab torustike ning kütte-, ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimissüsteemi, ehituskonstruktsioonide ja elektri- või automaatikasüsteemi uuringut.

Hoone soojuskaod arvutatakse seintele, lagedele, põrandatele, ustele, akendele.

Tulemusi võrreldakse soojusmõõtjatega mõõdetud soojushulkadega ja analüüsi põhjal tehakse järeldused.

Termopilt ehk infrapunapilt aitab tuvastada soojalekkeid ja kontrollida hoone seina, akende ning erinevate liitekohtade kvaliteeti. Samuti on võimalik teha termokaamera abil kindlaks seinasiseseid külmasildu.

Pildi värvigamma järgi on võimalik hinnata, kui korralikult on soojustus paigaldatud. See on visuaalne abivahend energiaauditi tegemisel ning renoveerimisvajaduse mõistmisel.

Lisaks koostatakse auditis tööde plaan ning järjekord. Auditi tellija saab ülevaate, kui palju iga säästumeetmele kulutatud kroon hoone energiakulutusi vähendab.

Tööde elluviimisega kaasneb lisaväärtusena hoone välimuse ning kommunikatsioonide tehnilise seisundi ja töökindluse paranemine.

Autor: Tõnu Luts

Hetkel kuum