Eneken Laasme • 11 november 2008

Taastussegu valikul uuri senist sideainet

OÜ Sakret projektimüügijuhi Rene Vinkleri väitel sobivad aasta eest tootmisse tulnud kuivad taastussegud HM-10 ja HM-12 kasutamiseks nii sees kui ka väljas. Eriti sobivat need vanade ja nõrgestatud fassaadide krohviparanduseks ja krohvimiseks.

HM-10 ja HM-12 erinevus seisneb peamiselt tsemendi sisalduses segumassis. Sellest sõltub nakketugevus. Kivistunud HM-10 ja HM-12 tugevus ei ületa vanade hoonete krohvi nakketugevust. Siis ei teki vana müüritise või alumiste kihtide lagunemist. Samuti on nende veeauru läbilaskevõime sarnane vanadele krohvidele. Krohvisegude suurendatud poorsus aitab vältida lubjasoolade tungimist müürist või vanast krohvist väljapoole. Need pidavat ladestuma HMi poorides ja fassaadile ei tule koledaid valgeid laike, kiitis Vinkler.

"Kui segu on objektil segatud veega, siis on tsementi sisaldavatel segudel kasutusaeg kuni neli tundi ja puhastel lubisegudel kuni üks ööpäev," selgitas ASi maxit Estonia müügijuht Veiko Parts lubisegu eeliseid.

Selliste krohvisegude näol on tema seletusel tegemist ühekomponentsete süsteemidega, mille peamine sideaine on lubi. Segule on lisatud tsementi ja täiteainet, mis soodustavad krohvide püsimist. Samuti pannakse mikropragude täitmiseks segusse armeerimiskiude.

HM-segusid saab Vinkleri kinnitusel viimistleda mineraalsete värvidega. Eriti nõrkade ja pudedate aluspindade remondiks sobib väikese nakketugevusega HM-12.

"Alati tuleb segu valides hinnata ja uurida aluspindu - krohvides, müüritistes, aga ka varem kasutatud segusid," soovitas AS Uninaks turundus- ja kvaliteedijuht Gert Piksar. Samuti on väga tähtis hoone konstruktsioon ja hoone seinte veeauru läbilaskvus. Viimase tasakaalu rikkumine mingi uuema tootega võib saada saatuslikuks kogu majale.

Lubi on ajalooline sideaine segudes. "Varem kasutati segudes vaid lupja ja seega on iidsed krohvi ja ladumissegud hästi poorsed ning lasevad veeauru hästi läbi," selgitas Piksar. Samas on need suhteliselt pehmed eriti pealispinnalt. Kustutatud lubi muutub süsihappegaasi toimel tagasi kaltsiumkarbonaadiks ja moodustab koos segus oleva liivaga tardunud segu kihi.

Selliseid vanu lubikrohvipindu ei saa katta universaalse müüri- ja krohviseguga, sest müürisegudel peab olema segu survetugevuse tagamiseks vähemalt ca 12-15% tsementi. Kuid selline kogus tsementi krohvisegus ei sobi ajalooliste hoonete remondiks, hoiatas ta.

Sellise segu kasutamine rikub mõne aastaga ära kogu vana hoone sisekliima ning lubikrohvid ja müüritised lagunevad.

Piksari kinnitusel on Uninaks tootnud kustutatud lubjal, kvartsliival, lahtise booriga jämedamal paekivijahul põhinevat lubikrohve juba üle kümne aasta.

Hetkel kuum