Kalev vaidlustab tütarettevõtjate aktsiate blokeerimise

24. november 2008, 18:08

AS Kalev vaidlustab tütarettevõtjate
aktsiate blokeerimise, teatas ettevõte börsile.

Järgneb börsiteade

AS Kalev sai 24.11.2008 a. Harju Maakohtu 21.11.2008 a. kohtumääruse, millega blokeeriti AS-i Alta Foods taotluse osaliseks rahuldamiseks AS-ile Kalev
kuuluvad AS-i Kalev Paide Tootmine ja AS-i Kalev Chocolate Factory aktsiad.
AS-i Alta Foods taotlust arestida AS-ile Kalev kuuluv raha Eesti krediidiasutustes kohus ei rahuldanud.

AS Kalev kavatseb kõnealuse kohtumääruse vaidlustada. Muuhulgas leiab AS Kalev, et arvestades AS-i Alta Foods väidetava nõude suurust, on kohtumäärusega koormatud ebaproportsionaalselt palju AS-i Kalev vara.

AS-i Kalev hinnangul võib kohtumäärus praegusel kujul püsima jäädes takistada oluliselt AS-i Kalev või tema tütarettevõtjate igapäevast majandustegevust. Samas on kohtumäärus vaidlustatav ning AS Kalev kavatseb kasutada kõiki seaduslikke vahendid oma huvide kaitseks. AS Kalev teadvustab, et hagi tagamise määruste lahendamisel oli kohtu käsutuses vaid AS-i Alta Foods poolt edastatud informatsioon. Seetõttu võimaldab seadus sel samal kohtul hagi tagamine AS-i Kalev taotlusel ümber vaadata.

AS-i Kalev esindav advokaadibüroo Glikman Partnerid valmistab ette kohtule esitatavaid menetlusdokumente. AS Kalev toob kohtu ette ka selle, et seadus näeb ette võimaluse kohustada AS-i Alta Foods seada tagatis hagi tagamisega tekitatava võimaliku kahju hüvitamiseks. Kui kohus määrab tagatise ja kui sellist tagatist ei anta, on võimalik hagi tagamine tühistada.
Kohtumäärus on rajatud AS-i Alta Foods paljasõnalisele taotlusele ning seetõttu ei ole AS-il Kalev võimalik väidetavat nõuet ega selle põhjendatust
kommenteerida. Kohtumäärusest nähtub, et hagiavaldust AS-i Kalev vastu Stockholmi Kaubanduskoja Arbitraažikohtusse ega ka kuhugi mujale esitatud ei
ole.

AS Kalev ei nõustu AS-i Alta Foods poolt 24.11.2008 a. avaldatud väitega, et poolte vahel 20.09.2007 a. sõlmitud AS-i Kalev Chocolate Factory ja teatud
teiste AS-i Kalev tütaräriühingute aktsiate müügilepingu alusel AS-ile Kalev tasutud ettemaks summas 93,9 miljonit krooni tuleb AS-ile Alta Foods tagasi
maksta. AS Kalev leiab, et AS-il Alta Foods ei olnud kõnealusest lepingust tulenevat alust lepingust taganemiseks ning oma lepinguliste kohustuste
täitmata jätmisega on AS Alta Foods tekitanud AS-ile Kalev olulist kahju.

AS Kalev esitas käesoleva aasta suvel seoses AS-i Alta Foods poolt aktsiate müügilepingu täitmata jätmisega viimase vastu kohtuvälise kahjunõude kokku
summas 231,6 miljonit krooni. Nimetatud nõuet ei ole AS Alta Foods täitnud, kuid AS Kalev ei kiirustanud hagimenetluse algatamisega AS-i Alta Foods vastu, vaid tegutsedes heas usus, andes ostjale aega leida võimalusi oma kohustuste täitmiseks. AS Alta Foods käitumine annab alust arvata, et ta ei soovigi oma kohustusi täita ning AS Kalev peab oma huvide kaitseks hagi esitama.

Harju Maakohtu 21.11.2008 a. kohtumääruse vaidlustamiseks võib esitada määruskaebuse 10 päeva jooksul arvates määruse kättetoimetamisest.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. December 2008, 18:50
Otsi:

Ava täpsem otsing