Aidi Kallavus • 24. november 2008 kell 22:00

Maksukärped lükkuvad edasi

Eelmisel neljapäeval võttis riigikogu vastu 2009. aastast jõustuva tulumaksuseaduse muutmise seaduse. Sellega tunnistatakse kehtetuks kevadel vastu võetud muudatused, mis puudutasid juriidiliste isikute aastapõhisele maksustamisele üleminekut ja avansiliste maksete sisse viimist.

Jõustuvad sätted, mis puudutavad likvideerimisjaotiste ning äriühingu omakapitali vähendamisel, aktsiate tagasiostmisel ja tagastamisel tehtud väljamaksete maksustamist.

Maksukohustus tekib väljamakseid tegeval äriühingul, kui väljamakse ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. Teatud juhtudel võib maksukohustus tulevikus tekkida ka füüsilisel isikul, kes makseid saab. Tütarühingult saadud dividendide edasimaksmisel on alates 2009. aastast vabastusmeetodi rakendamine võimalik 10 protsendi osaluse puhul (seni 15 protsenti).

Mitteresidentidele makstavatelt dividendidelt kaotatakse alates 2009. aastast tulumaksu kinni pidamise kohustus olenemata osaluse suurusest. Seni rakendati lisaks ettevõtte tulumaksule ka kinnipeetavat tulumaksu, kui saaja oli mitteresidendist juriidiline isik ja osalus jäi alla 15 protsendi, või kui saaja asus madala maksumääraga territooriumil. See muudatus on kasulik mitteresidendist väikeaktsionäridele.

Samuti alandatakse kinnipeetava maksu määra 15 protsendilt 10 protsendile mitteresidendile makstavalt litsentsitasult, kunstnikule või sportlasele makstavalt tasult ning Eestis osutatud teenuste eest makstavalt tasult.

19. novembril võttis riigikogu vastu ka tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse. Tulumaksumäära alanemine lükatakse aasta võrra edasi, kuid endiselt jäi jõusse plaan langetada maksumäär 18 protsendile (alates 2012. aastast).

Füüsiliste isikute maksuvaba tulu suurenemine lükatakse sarnaselt tulumaksumäära alanemisele aasta võrra edasi. 2009. aastal on maksuvaba tulu 27 000 krooni, mis suureneb igal järgneval aastal kuni 2012. aastani 3 000 krooni võrra.

Käibemaksumäär tõuseb seniselt 5 protsendilt 9 protsendile raamatutel, ravimitel, perioodikal, majutusel ning puudega inimeste abivahenditel ning 5 protsendilt 18 protsendile ohtlike jäätmete käitlemisel, matusetarvetel ja -teenustel ning etenduste ja kontsertide korraldamisel.

Hetkel kuum