Opositsioon: valitsus loob politseiriiki

16. detsember 2008, 13:22

Riigikogu Eestimaa Roheliste, Keskerakonna
ja Rahvaliidu fraktsiooni liikmed esitasid arupärimise justiitsminister Rein
Langile seoses nõudega lõpetada prokuratuuri ja julgeolekuasutuste
põhiseaduse eiramine ja käteväänamine.

Opositsiooni saadikud rõhutavad vajadusele tagada tegus ja efektiivne järelevalve prokuratuuri ning teiste uurimisorganite tegevuse üle kodanike põhiseaduslike õiguste, eriti süütuse presumptsiooni põhimõttest kinnipidamisel, sealjuures sekkumata konkreetsete kriminaalasjade menetlemisse.

"Vaatamata sellele, et justiitsminister on oma esinemistes möönnud probleeme nii kriminaalasjade eeluurimise kui ka kohtus läbivaatamise venimisega, samuti uurimismaterjalide põhjendamatu lekkimisega ajakirjandusse, ei ole justiitsminister reaalseid samme olukorra parandamiseks astunud," ütles Rahvaliidu fraktsiooni esimees Karel Rüütli.

Arupärimises viidatakse, et mõnedel juhtudel on prokuratuur teatanud kriminaalasja algatamisest ajakirjanduses avaldatud materjalide põhjal, samal ajal teistes analoogsetes asjades ei ole peetud vajalikuks samaväärsetele materjalidele üldse reageerida ilma oma kaalutlusi avalikkusele põhjendamata. Opositsioonierakondade hinnangul on selline valikuline ja ebavõrdne kohtlemine vastuolus demokraatliku õigusriigi põhimõtetega.

Opositsioonierakondade teatel on arusaamatu ka see, kui prokuratuuri töötajad võtavad avalikkuse ees ja meedias sõna jõustunud kohtuotsuse asjaolusid moonutades. Avalduses viidatakse riigiprokuratuuri juhtivprokurör Jüri Pikma esinemisele telesaates, mille teema oli Pärnu linnapeale Mart Viisitammele kuriteokahtlustuse esitamine. Pikma viitas seal Vladimir Panovi kriminaalasjale, väites, et Panovi ei mõistetud õigeks ning Panovi osas lõpetati menetlus seoses aegumisega.

"Tegelikult lõppes Panovi kaasus ühes episoodis kuriteokoosseisu puudumisega ja teises episoodis õigeksmõistmisega," sõnas Karel Rüütli. Lisaks viidatakse kohtuistungile, kus kohtu istungisaalis kuulamiseks esitatud materjalid said kõigile kohtumajas viibijatele teatavaks istungil osalenud prokuröri süül.

Arupärijad peavad kahetsusväärseks, et isikute kergekäeline kahtlustatavaks kuulutamine koos uurimisinfo lekkimise ja asjade läbivaatamise venimisega riivab ülemääraselt ja ebaproportsionaalselt inimeste põhiseadusliku süütuse presumptsiooni põhimõtet, kujundab juba ette süüdimõistvat hoiakut avalikkuses ning sellega raskendab õiget ja õiglast kohtumõistmist.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
18. December 2008, 17:25
Otsi:

Ava täpsem otsing