18. detsember 2008 kell 22:00

Moody'se hinnangul KOVid tule all

Värskes Moody'se kommentaaris juhitakse tähelepanu sellele, et globaalses raskes majanduskeerises ja finantsturgudel toimuvas ei jää puutumata ka kohalikud omavalitsused väljaspool USAd. Raskuste põhjuseks on likviidsusprobleemid, suurenenud rahastamiskulud ja refinantseerimise risk.

Et hinnata kohaliku turu nihkeid, keskendus Moody's oma raportis just eelnimetatutele. Moody'se hinnangul pole enam küsimus selles, kas maailmamajanduse häired mõjutavad kohalikke omavalitsusi, vaid pigem selles, millised need mõjud on.

"Tallinn on investeeringuid finantseerinud pikaajaliste (laenuportfelli kaalutud keskmine eluiga 13,4 aastat) ning amortiseeruva tagasimaksegraafikuga võlakohustustega, mis tagab linna võlakohustuste tagasimaksete stabiilsuse ning maandab ka refinantseerimise riski," teatas Tallinna linnakassa juhataja Silver Tamm.

Tamm kinnitas, et ligipääs kapitaliturgudele on alates finantskriisi vallandumisest tõepoolest raskemaks läinud kõikidele emitentidele, kuid tehingud siiski toimuvad. Linn planeerib ka järgmisel aastal teha jätkuvalt koostööd Euroopa Investeerimispangaga, kes on kinnitanud oma huvi linna edasiseks finantseerimiseks.

Kuna Tallinn planeerib ka järgmisel aastal võtta laenu või emiteerida võlakirju pikaajalise ning amortiseeruva maksegraafikuga, suudab linn Tamme kinnitusel oma võlakohustusi probleemideta teenindada ka tulevikus.

Haapsalu linnapea Ingrid Danilovi kinnitusel on linnal kaelas olev laen pingestanud järgmise aasta eelarvet. Linnavalitsus on külmutanud palgad nii endal kui ka kõikides allasutustes. "Oleme vähendanud tegevuskulusid, kuid teisalt on aeg ehitamiseks jällegi soodne, sest ehituse hinnad on hanke tulemusena langenud ligi kolmandiku võrra," märkis Danilov.

Haapsalu on linnapea sõnul koostanud majanduslanguse tingimustes konservatiivse eelarvestrateegia aastateks 2009-2013, mille järgi järgmise aasta eelarves vähenevad tulud 8,5%, sh füüsilise isiku tulumaks 1,2%. "Kulude poolel näeme ette ka 32 miljoni krooni laenamisega seonduvaid kulusid," lisas ta. Danilovi sõnul on nende investeeringute puhul tegu ELi fondidest rahastatava Haapsalu Kultuurikeskuse renoveerimisega, mida ei saa edasi lükata.

"Majanduslangus vaatab väga tõsiselt vastu ka kohalikes eelarvetes," ütles Danilov järgmise aasta kohta. Kartus on, et 2010. aasta võib tulla isegi keerulisem, lisas ta.

Moody'se raport teeb Vasalemma vallavanema Kaido-Allan Lainurme sõnul eelarvete tegemisel ettevaatlikuks. "Arvestame sellega, et tulumaksuprognoos ei pruugi olla sugugi nii optimistlik, nagu riik selle sügise hakul välja käis, see 7 protsenti," lisas Lainurm.

Vasalemmal on kaelas laen 24 miljonit krooni selleks, et põhikooli võimla lõpuni ehitada. "Seda konserveerida me ei saa, sest see tooks kaasa ehituskvaliteedi languse ning lisakulusid," lausus Lainurm.

Vallavanema sõnul peab vald kõik muud investeeringud kooli laenu tõttu järsult kokku tõmbama.

Vasalemma vallavanema sõnul võiksid kõik omavalitsused olla pigem konservatiivsed. "Neil, kes planeerivad 4-5protsendipunktist tulumaksu tõusu, soovitaks olla küll konservatiivsemad," ütles ta.

Autor: Kaisa Tahlfeld

Hetkel kuum