Q Vara võlausaldajad langetavad otsuse esmaspäevaks

27. veebruar 2009, 15:27

Q Vara võlausaldajad peavad
saneerimiskava kohta arvamust avaldama hiljemalt esmaspäeva, 2. märtsi, õhtuks.
Lõpliku hinnangu annab saneerimiskavale kohus.

Q Vara saneerimisnõustaja Katrin Prükk teavitas võlausaldajaid oma 13. veebruari kuupäeva kandvas kirjas, et ettevõtte saneerimismenetluses toimub hääletamine koosolekut pidamata. Võlausaldajad peavad oma arvamuse väljendama selgelt, öeldes, kas nad on välja pakutud kava poolt või vastu ja saatma selle Q Vara teisele saneerimisnõustajale Ene Ahasele.

Neil, kelle nõuet vähendatakse 50% ja kõrvalnõuet 100%, pole kava kinnitamisele järgneval 12 kuul sentigi loota. Sellele järgneva 24 kuu jooksul makstakse ümberkujundatud nõue välja võrdsete osadena.

Lähtuvalt saneerimisseadusele on võlausaldaja häälte arv saneerimiskava vastuvõtmise hääletamisel võrdeline tema põhinõude suurusega. Saneerimiskava loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab vähemalt pool kõigist võlausaldajatest, kellele kuulub vähemalt kaks kolmandikku kõigist häältest.

Võlausaldajad, kelle nõuet saneerimiskavaga ümber ei kujundata, hääletamisel ei osale ja nende nõude suurust ei arvestata häälte suhtarvude arvutamisel. Samas arvestatakse sellistelt nõuetelt viivist ja leppetrahvi edasi esialgse õigussuhte järgi.

Ühtlasi ei luba saneerimisseadus töölepingu alusel tekkinud nõudeid saneerimiskavaga vähendada.

Saneerimisnõustajad esitavad Q Vara saneerimiskava kohtule kinnitamiseks hiljemalt 6. märtsil. Võlausaldaja, kes hääletas saneerimiskava vastu, saab samaks kuupäevaks esitada kohtule põhjendatud avalduse saneerimiskava kinnitamata jätmiseks. Avalduse esitamise lisatingimusteks on, saneerimiskava rikub just tema õigusi ning teda koheldakse teiste võlausaldajatega võrreldes halvemini.

Kui võlausaldajad laidavad saneerimiskava maha, kuid oma arvamust avaldas nõutust vähem ettevõtteid, saab Q Vara kohtult võlausaldajate tahte vastase kava kinnitamist taotleda.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
14. May 2009, 12:10
Otsi:

Ava täpsem otsing