Dmitri Jegorov • 22. märts 2009 kell 21:00

Loeb tehingu peaeesmärk

Maksuhalduri kohustus on tagada maksuseaduste ühetaoline kohaldamine ja kõigi maksukohustuslaste võrdne kohtlemine.

Selleks on maksuhaldurile antud muu hulgas võimalus lähtuda maksustamisel tehingute ja toimingute tegelikust majanduslikust sisust ning tehingu vormi väärkasutamise korral vajadusel maksustada need vastavalt tegelikule majanduslikule sisule.

See tähendab, et ettevõtja peab suutma näidata, et tehingul olid mõistlikud ja usutavad ärilised eesmärgid ning et maksude tasumisest kõrvalehoidumine polnud peamine eesmärk.

Aktsionäril on võimalik tehtud investeering tagasi saada nii aktsiakapitali vähendamisel kui ka pärast kõikide nõuete rahuldamist aktsiaseltsi likvideerimisel. Teatud juhtudel võib likvideerimisjaotises sisalduda ka kasum.

Aktsiakapitali vähendamisel tehtav väljamakse kasumit ei sisalda (v.a juhul, kui aktsiakapitali vähendamisele on eelnenud selle suurendamine kasumi arvelt, või väljamakse summa ületab aktsiate soetamisel tehtud sissemakset jaotamata kasumi arvelt). Seega tuleb lahus hoida juhtumid, kus väljamakseid tehakse kasumi arvelt, ning juhtumid, kus aktsionäril on võimalik tagasi saada tehtud investeering.

Maksustamine toimub tulumaksuseaduse alusel. Erinevate võimaluste vahel valimine on omanike otsustada ja tõenäoliselt saab konkreetse väljamakse valikul otsustavaks muu hulgas kaasnev maksukohustus.

Oluline on, milline oli aktsiakapitali vähendamise peamine eesmärk.

Majanduslikust sisust lähtumiseks ning tehingute ümberkvalifitseerimiseks peab maksuhaldur ära näitama, et soodsama maksukäsitluse saavutamine oli peaeesmärk ning et aktsiakapitali vähendamisena vormistati mõni teine toiming või tehing, millele seadus näeb ette erinevat maksutagajärge.

Maksustamisel ei ole otsustav tähendus ainult sellel, kas maksumaksja tehtud tehingud ja toimingud on kooskõlas äriseadustikuga. Määrav tähendus on maksuseadustel ja nende normidel.

Seega pole õige põhjendada tehtud tehinguid ja toiminguid ainult sellega, et need olid tsiviilõiguslikult korrektsed.

Majanduslikud hüved tekivad ja vahetavad omanikku sõltumata tehingute kehtivusest.

See, kui maksuhaldur uurib aktsiakapitali vähendamise juhtumeid, tähendab vaid seda, et maksumaksjalt küsitakse, millisel eesmärgil tehing või toiming tehti. Oma toimingute selgitamine ei tohiks maksumaksjale üle jõu käia.

Kindlasti ei tule muretseda maksumaksjatel, kes vähendasid aktsiakapitali majanduslikest kaalutlustest lähtuvalt ning kus selle tulemusena ei vähenenud jaotamata kasumi osa.

Hetkel kuum