Kopli liinide hoonestusõiguse alghind 56 miljonit

08. aprill 2009, 11:35

Tallinna linnavalitsus korraldab
enampakkumise, et seada hoonestusõigus Koplis asuvatele kinnistutele,
hoonestusõiguse tasu algsuurus on 56 miljonit krooni.

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule Sepa tänava kvartali ja Sepa tn 17 kinnistule hoonestusõiguse seadmise otsuse eelnõu. "Eesmärgiks on Kopli liinide ja lähiala kujundamine esinduslikuks korterelamualaks," ütles abilinnapea Eha Võrk.

Otsuse eelnõu näeb ette avaliku kirjaliku enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmise detailplaneeringu kohaselt moodustatavale 59-le kinnistule kogupindalaga ligi 3,6 hektarit. Hoonestusõiguse tasu algsuurus on 56 miljonit krooni, hoonestusõigus seatakse 99 aastaks.

Kinnistute uusehitusmaht on 28 225 m² ning rekonstrueeritavate ehitiste ehitusmaht 6380 m². Hoonestusõiguse omandaja peab detailplaneeringuga ette nähtu realiseerima kolme aasta jooksul pärast hoonestusõiguse kinnistamist ja valduste üleandmist. Lisaks korterelamute ehitamisele ja taastamisele tuleb hoonestajal välja ehitada ehitiste teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud, vihmaveekanalisatsioon ja tänavarajatised koos tänavavalgustusega ja liikluskorralduse süsteemidega ning rajada üldkasutatav haljastus, teatas linnavalitsus.

Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringuga hõlmatud kokku 23,13 ha suurusele maa-alale on kavandatud 728 korterit. Sinna on kavandatud ka eakate keskus, lasteaed, kohvik, haljasalad ning äri-, teenindus- ja bürooruume. Detailplaneeringu koostas RAAM Arhitektid OÜ. Detailplaneeringu eesmärgiks on kujundada see miljööväärtuslikuks esinduslikuks korterelamualaks, teatas linnavalitsus.

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul seab detailplaneering ala korrastajale väga selged ja täpsed mängureeglid, mis tagavad kõige väärtusliku säilimise. "Planeeringualal asuvad arhitektuurimälestise staatuses ning miljööväärtuslikud hooned tuleb säilitada ja renoveerida, säilitatakse ka kõik piirkonna vanad munakivisillutisega tänavad," ütles ta. Lammutatavate või lammutatud hoonete asemele uute projekteerimisel ja ehitamisel arvestatakse piirkonna hoonestuse ajaloolist struktuuri ja välimust.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
26. June 2009, 14:37
Otsi:

Ava täpsem otsing