Keskpankurite välislähetused jäävad salastatuks

Piret Reiljan 15. aprill 2009, 13:21

Andmekaitse inspektsioon otsustas mitte
rahuldada Äripäeva vaiet Eesti Panga poolt oma töötajate välislähetustele
kehtestatud juurdepääsupiirangu eemaldamiseks.

Eesti Panga president Andres Lipstok on kuulutanud töötajate lähetuste aruanded asutusesiseks infoks, mistõttu ei saa avalikkus tutvuda lähetuste andmetega, nagu lähetuses viibinute nimed, sihtkohad, lähetuste põhjused, toimumisajad ja maksumused. Andmekaitse inspektsioon otsustas, et juurdepääsupiirang ei võimalda Eesti Pangal väljastada lähetustega seotud teavet täies mahus.

Eesti Pank põhjendas lähetuste info salastamist sellega, et valdav osa välislähetusi on seotud Euroopa Keskpankade süsteemi ülesannete täitmisega, mis ei ole avalik informatsioon. "Näiteks pole avalik info Eesti Panga töötaja osalemine Euroopa Majandus- ja Rahaasjade Komitees, kus arutatakse euroalaga liituda sooviva riigi vahetuskurssi. Komitee istungi toimumise aeg on konfidentsiaalne, kuivõrd tegu on rahaturge mõjutava olulise infoga," seisis vaideotsuses Eesti Panga selgituste all.

Lisaks osa lähetuste salastatusele põhjendas keskpank küsitud info mitte avaldamist sellega, et päringu täitmine eeldaks täiendavat tööd erinevate dokumentidega, kuna kompaktne ülevaade ühe dokumendi vormis puudub.

Kuigi andmekaitse inspektsioon Äripäeva vaiet ei rahuldanud, tegi ta ettekirjutuse Eesti Pangale seni lähetuste andmetele kehtestatud juurdepääsupiirangu aluste korrastamiseks, kuna praegu on nende vormistus vigane. "Tegemist on juurdepääsupiirangu vormistamise vigadega, mis tuleb kõrvaldada," sõnas andmekaitse inspektsiooni vaneminspektor Elve Adamson. Ta lisas, et üksikute konkreetsete lähetusdokumentide küsimisel võib keskpank olla kohustatud need siiski avalikustama, kuid kõigi andmete esitamisest võidakse keelduda juba ainuüksi päringu mahukuse tõttu.

Eesti Pank edastas Äripäevale vaid lähetuste üldandmed:

Kõik Eesti Panga lähetused 2008 2007
Lähetuste arv tükki 735 794
Töötajaid lähetuses inimest 148 163
Lähetuspäevad päeva 1 932 2 154
Lähetuskulud mln kr 7,8 8,4
Keskmine lähetuskulu tuh kr 10,7 10,6
Lähetuse keskmine pikkus päeva 2,6 2,7

Eelmise aasta lõpus otsustas andmekaitse inspektsioon, et Eesti Pank on kehtestanud põhjendamatu juurdepääsupiirangu oma ametikrediitkaartide väljavõtetele. Keskpank oli sunnitud väljavõtted avalikustama ning neist tuli ilmsiks mitmeid ebasihipäraseid ametikrediitkaardi kasutamisi, näiteks isiklike ostude tegemiseks ning sulaEesti Panga president Andres LipstokEesti Panga president Andres Lipstokraha korduvaks väljavõtmiseks. Lipstok lubas krediitkaartide arvu vähendada ning nende kasutamise korra üle vaadata.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
15. April 2009, 15:55
Otsi:

Ava täpsem otsing