Advokaadibüroo: GILD ei teadnud teise pakkumise sisu

19. august 2009, 20:54

Q Vara ja temaga seotud ettevõtete
enampakkumise korraldaja advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius advokaat
Natalja Sidorenko kinnitusel ei teadnud vara enampakkumisele panija ja pakkumise
võitja GILD Fund Management teise enampakkumisel osaleja pakkumise sisu.

Ainukesena lisaks GILDile enampakkumisel osalenud OÜ United Holding tahab pakkumise tulemust vaidlustada, kuna GILD ei täitnud tema hinnangul pakkumise tingimusi korrektselt ja korraldas pigem näilise pakkumise, mille tulemusena sai lihtsalt omandada pakkumisele pandud vara.

Järgneb intervjuu Natalja Sidorenkoga.

Äripäevale on teada, et Q Vara enampakkumise võitis GILD Fund Management kõikide pakkumistele pandud varade osas. Palun öelge täpne kuupäev ja kellaaeg, millal GILD kirjaliku pakkumise avalduse Teile, advokaadibüroole esitas, nagu pakkumise prospekt ette nägi?

GILD Fund Management esitas pakkumise 6. augustil kell 15.28.

Kas GILD maksis prospekti kohaselt ka pool summast ette (nn tagatisraha), kandes selle vastavale kontole enne pakkumistähtaja lõppu - kõik kokku siis 6 172 665 krooni? Kui ei, siis kuidas osutus võimalikuks, et GILD võitis, kui ta ei täitnud pakkumise tingimusi?

Vastavalt enampakkumise tingimustele on pandipidaja vabastatud tagatisraha tasumise kohustusest. Analoogne regulatsioon sisaldub muuseas ka täitemenetluse seadustikus. See on loogiliselt põhjendatud, kuna pandipidaja tasub enampakkumisel müüdava vara eest tasaarvestuse teel. Kuna enampakkumise tulemusel laekuvate vahendite arvel rahuldatakse pandipidaja nõue, siis kolmandast isikust pakkuja puhul on olemas risk, et ostuhinda ei tasuta ja pandipidaja nõue jääb selles ulatuses rahuldamata. Selle riski maandamiseks nõutakse pakkumise esitamisel tagatisraha maksmist. Kui ostjaks on pandipidaja ise, ei ole see risk asjakohane.

Kas GILD oli teadlik teise pakkumises osaleja pakkumise sisust, st mida ja kui palju sooviti enampakkumisel omandada? Kui jah, siis kas tegemist ei ole nii-öelda ebaausa konkurentsiga, kus enampakkumise võitja omab täit informatsiooni teiste üle ja saab sellest tulenevalt esitada ka parema pakkumise?

GILD Fund Management ei olnud teadlik teise osaleja pakkumise sisust. Peame vajalikuks mainida ka seda, et GILD Fund Management esitas pakkumise kõikide enampakkumisel müüdavate esemete kohta. Teise osaleja pakkumine hõlmas vaid ühte neist. GILD Fund Management poolt pakutud hind teise osaleja poolt soovitud eseme suhtes ületas teise osaleja pakutud hinna rohkem kui 2,5 korda.

Miks väideti teisele enampakkumisel osalejale, et teisi pakkujaid enampakkumisel ei ole, ja küsiti, kuivõrd teisi ei ole, kas on mõtet avalikku pakkumiste avamist teha? Samas järgmisel päeval tuli juba ilmsiks, et pakkumisel siiski osales 2 pakkujat. Kuidas seda seletate?

Teile on ilmselt antud ekslikku infot. Teise osaleja poolt esitatud samasisulisele küsimusele oleme juba vastanud. Seetõttu jääb mulje, et ekslikku infot levitatakse tahtlikult. Kordame siis veelkord, et me ei ole kinnitanud, et muid pakkumisi polnud. Küsisime teise osaleja pakkumise vastuvõtmisel ainult, kas ta soovib tulla pakkumiste avamisele (st kas reserveerime selleks eraldi nõupidamisteruumi), kuna selleks hetkeks (ca 10 min enne pakkumiste esitamise tähtaja lõppu) polnud peale Gildi pakkumise muid pakkumisi tulnud. Teadsime sel hetkel, et Gild ei pidanud pakkumiste avamisele tulekut samuti vajalikuks.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
19. August 2009, 20:54
Otsi:

Ava täpsem otsing