Ranno Tingas • 11. oktoober 2009 kell 21:00

Tehingud elukaaslasega: maksustamine muutumas

Järgmisest aastast on oodata tulumaksuseaduse muudatusi, mille järgi loetakse elukaaslane seotud isikuks abikaasaga sarnaselt. Muudatus on osa laiemast muudatusest, mille tulemusena loetakse seotud isikuks need, kel on ühine majanduslik huvi, sõltumata formaalseist seoseist. Kuna ka elukaaslaste puhul võib ühist majanduslikku huvi eeldada, lisatakse seotud isikute loetellu ka elukaaslase mõiste.

Kirjeldatud muudatused leiame rahandusministeeriumi ettevalmistatud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu kooskõlastusringile saadetud versioonist. Muudatus puudutab eelkõige siirdehinna maksustamist, sest see ei laiene erisoodustuste maksustamisele, kus töötaja ja abikaasa on võrdsustatud.

Seega puudutab muudatus juriidilise isiku tehinguid seotud isikutega, samuti FIE tehinguid seotud isikutega. Kui Eesti juriidiline isik või FIE teeb turutingimustest erineva hinnaga tehinguid seotud isikuga, kelleks muutub ka elukaaslane ning elukaaslasega seotud muu isik (nt elukaaslasele kuuluv äriühing), on maksuhalduril õigus selliste tehingute väärtusi korrigeerida siirdehinna maksustamist puudutavate sätete alusel. Eelnõu seletuskirja järgi on muudatuse eesmärk vältida maksupettusi, kus turuväärtusest erineva hinnaga tehtud omavaheliste tehingute kaudu üritatakse elukaaslaste kontrolli all olevate äriühingute kasumit maksuvabalt välja viia.

Lisaks mõjutab planeeritav muudatus füüsilise isiku väärtpaberitehinguid, mida ta teeb elukaaslase või temaga seotud isikuga.

Huvitavaks aga kujuneb see, kuidas peab maksuhaldur hakkama tuvastama elukaaslast ning millisel faktilisel alusel loetakse see seos tekkinuks ja lõppenuks. Kui eelkirjeldatud muudatus võetakse tulumaksuseaduses vastu, siis hakkab maksuameti halduspraktika ja kohtupraktika seda mõistet sisustama ning äkki on maksuhaldurilt oodata ka mõnda põnevat juhendit.

Hetkel kuum