Indrek Kald • 3. november 2009 kell 21:00

Väikeaktsionärid on Telekomi hinna kallal

"Suuromaniku TeliaSonera huvi oli näidata hinda võimalikult madalana," ütles Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni.

Hänni sõnul kasutasid Eestis börsiettevõtted turulanguse ajal reeglina võimalust oma aktsiaid tagasi osta. "Eesti Telekom, kelle aktsionärid selle õiguse samuti olid ettevõttele andnud, seda ei teinud," märkis ta.

Kawe Kapitali partneri kinnitusel oli kuni eelmise aasta lõpuni aktsiate tagasiostmine sisuliselt maksuvaba võimalus aktsionäridele raha ettevõttest välja toimetada, dividendidelt tuli ettevõttel maksta tulumaksu. "Seetõttu oleks aktsiate tagasiostmine olnud kindlasti efektiivsem meetod. See, et seda ei tehtud, oli Telia huvides, kes soovis näha turuhinda võimalikult madalana," sõnas Hänni.

"Ja nüüd lähtuda sellistel asjaoludel pakkumise õigluse hindamisel turuhinnast pole vaieldamatult kohane," kinnitas ta.

See, et TeliaSonera on osaliselt väikeaktsionäride kriitikaga arvestanud, on Hänni sõnul samm õiges suunas. "Aga mitte piisav," lisas ta.

"Seoses mõne vähemusaktsionäri Eesti Telekomile esitatud ülevõtmist puudutava küsimusega on sõltumatu audiitor täiendanud oma aruannet, et anda vähemusaktsionäridele täiendavat informatsiooni ülevõtmisaruande kontrollimise kohta," põhjendas Telekom börsiteates.

Hänni ütlusel on ta pöördunud seoses ülevõtupakkumisega Eesti Telekomi poole mitmes täpsustavas küsimuses. "Minu teada on Telia mõne väikeaktsionäri või tema esindajaga veel kohtunud," lisas ta.

Hänni kinnitusel on Telekomi ülevõtmisaruannet kontrollinud sõltumatu audiitor KPMG esitanud "veel rohkem argumente, miks ta oma tööd antud juhul sisuliselt ei peaks tegema, vaid saab piirduda etteantud 93kroonisele hinnale oma templi pealelöömisega."

"Oleks elementaarne, kui audiitor üritaks ettevõtte väärtust hinnata ka tavaliselt sellistel puhkudel kasutatud meetoditega," rääkis Hänni.

Vaevalt, et mõni Eesti Telekomi väikeaktsionär hakkab TeliaSoneraga kohtus vaidlema Telekomi aktsiate ülevõtmishinna üle, ütles LHV analüütik Kristo Oidermaa.

"Protsess võib olla pikk ja kulukas," põhjendas ta.

"Samuti näitas see, et Eesti riik välismaise nõustaja soovitusel pakkumise aktsepteeris, et nende arvates on hind õiglane. Seega ei usu, et TeliaSonera ülevõtupakkumist muudab," lisas Oidermaa.

Oidermaa sõnul kirjutas LHV pärast esmast pakkumist avaldatud analüüsis, et nende jaoks on pakkumine liiga madal. "Samas ei jäänud korrigeeritud uus ülevõtupakkumine LHV ootustest väga kaugele," kinnitas analüütik.

Oidermaa nõustus Hänniga, et riigi jaoks oli tehtud pakkumine parem. Nimelt saavutas Eesti riik TeliaSoneraga aktsia hinna üle peetud läbirääkimistel Soome-Rootsi telekomi lubaduse maksta järgmisel kolmel aastal sada protsenti kasumist dividendidena välja. Riik teenib sealt aga tulumaksu.

Eesti Telekomi vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmisel TeliaSonera poolt aktsiate eest pakutava hüvitise määramise meetod oli kohane.

Börsihind ühe konkreetse päeva seisuga võib olla mõjutatud ühekordsetest tehingutest ja muudest lühiajalise mõjuga asjaoludest.

Telekomi aktsia sulgemishind kümme päeva enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate väljasaatmise päeva oli 97,79 krooni, mis sisaldas täiendavat dividendi 6,99 krooni. Dividendi mittearvestav sulgemishind olnuks tõenäoliselt madalam TeliaSonera määratud hüvitisest. Aktsiate väärtuse hindamisel on aruande kohaselt levinud ka näiteks diskonteeritud rahavoogude meetod ning sektori võrdlusandmetel põhinev analüüs. Neid meetodeid kasutatakse avalikult mittekaubeldavate aktsiate puhul.

Hetkel kuum