Virge Haavasalu • 15. november 2009 kell 21:00

Kuuendik ettevõtteist otsib töötajaid töötukassa abil

Uuringust selgus, et kõige enam ehk 68% küsitluse vastajatest kasutas töötaja otsimiseks tuttavate abi. Märkimisväärselt vähem riputasid ettevõtted töökuulutusi mõnda tööportaali (40%), veidi üle kolmandiku kasutasid mõne tööportaali CVde andmebaasi.

Veelgi vähem pandi töökuulutus kohalikku ajalehte, samas suurusjärgus kasutati ka n-ö teisi kanaleid. Kuuenda kanalina kasutati töökuulutuse avaldamist üleriigilises ajalehes.

Töötukassat informeeris vabadest töökohtadest vaid 15% uuringus osalenud ettevõtetest.

Enim kasutasid töötukassat töötaja leidmisel tööstuse-tootmise ja toitlustuse valdkonna ettevõtted - pea 30% - järgnesid personaliotsingufirmad (24%). Üle 20% vastajatest olid hariduse-teaduse ja õiguse-korrakaitse-turva valdkonnas tegutsevad firmad. Kõige vähem töötukassa abi kasutanud firmad pärinesid koolituse (5%), finants- ja info-meedia valdkonnast (3%).

Nii Tartu, Tallinna kui ka Harjumaa ettevõtetest kasutasid töötukassat 13% vastajatest. 11% ulatuses olid esindatud välismaa ettevõtted. 10% kasutasid töötukassa teenuseid Võru- ja Saaremaa ettevõtted.

Hetkel kuum