Silvia Kruusmaa • 14. september 2010 kell 10:31

Rahapesus süüdistatavad saadeti kohtu ette

Viru ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab ühte isikut rahapesus ja viite isikut sellele kaasaaitamises.

Süüdistuse kohaselt kanti kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames aastatel 2005 kuni 2007 Eestis asuvatele arvetele ligi 40 000 eurot ehk ligi 612 000 krooni.

"Skeem, mida jälgides 23aastane Anton tegutses, oli sarnane teistele rahapesukuritegudes kasutatutega, mis on Virumaal juba kohtutesse jõudnud,“ ütles Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kask.

Eeluurimisel tuvastati, et Antonil olid tuvastamata kaasosalised, kelle juhtnööre järgides pidi ta otsima isikud, kes omaksid arveldusarveid Eesti pankades või avaksid need, teatas Viru ringkonnaprokuratuur.

Suhtlemiseks variisikute leidmiseks kaasatud abiliste ja kaasosalistega kasutas ta lisaks vahetule silmast silma kohtumistele telefoni, aga ka kiirsuhtlust võimaldavaid arvutiprogramme (ICQ) ja netifoorumeid.

Variisikute paroolid ja muud pangakonto kasutamisõigust kinnitavad dokumendid loovutati vaevatasu eest Antonile. Viimane edastas saadud kontoandmed omakorda vaevatasu eest kaasosalistele.

Aastatel 2005–2007 õnnestus Antonil kas isiklikult või ka kuriteo toimepanemisele kaasatud abiliste vahendusel osta kokku või ka muul moel hankida vähemalt kümne isiku pangakonto kasutamiseks vajaminevad dokumendid, juurdepääsuparoolid ning pangakaardid. Saadud informatsiooni pangaarvete kohta edastas ta oma kaasosalistele, pärast mida laekusid arvutipettuste ja rahapesuskeemide tulemusel enamikule Antoni kontrollitavatest pangaarvetest eri aegadel ning erinevas suuruses välismaksed Saksamaalt sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta.

Kokku laekus kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames aastatel 2005 kuni 2007 Eestis asuvatele arvetele 39 195 eurot (611 864 krooni). Sellest õnnestus pankadel kinni pidada ja tagastada välismaale kokku 6337 eurot (99 158 krooni). Pand pidasid kinni 15 196 eurot (237 668 krooni), mis on praeguseks kriminaalmenetluse käigus arestitud .

Kohtueelse uurimise lõppedes sai Anton süüdistuse rahapesus isikute grupi poolt, suures ulatuses.

Nikita (24), Oleg (23), Aleksandr (26), Dmitri (26) ja Leonid (25), kelle roll oli variisikute leidmine või siis enda pangakontodele teadlikult pettuse teel saadud raha ülekannete tegemise lubamine, said süüdistuse rahapesule kaasaaitamises.

Hetkel kuum