Katre Pilvinski • 15. detsember 2010 kell 13:19

Michal ei näe privaatsusseadust tulemas

Reformierakonna peasekretär Kristen Michal leiab, et inimeste privaatusus on valdkond, mis vajab aega, taktitunnet ja praktikat kui uusi seadusi.

Michali sõnul pole Reformierakond privaatsuse seaduse vajadust kuidagi arutanud. "Nagu seda pole ka meie järgmise nelja aasta programmis, seetõttu saan anda vaid isikliku seisukoha."

 Ta ütles, et inimeste privaatsus - õigus perekonna ja eraelu puutumatusele on oluline põhiseadusega kaitstud õigus, mida tohib riivata vaid teatud juhtudel.

"Usun, et igaüks tajub seda piiri erinevalt, nagu Jaanus Rahumägi puhul selgus, on ta kõik nõuetekohaselt deklareerinud riigikogu komisjonile ja põhjust selleks riiveks tegelikult ei ole," märkis Michal.

Edasine on poliitiku sõnul juba pigem akadeemiline arutelu – põhiseaduslikke väärtusi tuleb kaitsta, kuid arvestada tuleb ka avalikkuse põhjendatud teabesooviga kõrgel riiklikul positsioonil olevate isikute osas.

"Julgen arvata, et see on valdkond, mis vajab pigem aega, taktitunnet ja praktikat kui uusi seadusi, nii et privaatsusseadust ma lähitulevikus tulemas ei näe," sõnas Michal.

 

Hetkel kuum