21. detsember 2010 kell 21:00

Rõõm kasvab jagades

Sotsiaalne vastutus on võlusõna Eesti ettevõtete viimaste aastate kommunikatsioonipraktikas ning tõuseb eriti teravalt esile aasta lõpus, mil heateod on eriti hinnas. Ettevõtte eduka toimimise seisukohalt on alati võtmeküsimus, kuivõrd selgelt teadvustatakse oma tegevuskeskkonda, olulisi teemasid ja probleemkohti, mis on parasjagu aktuaalsed. Ei piisa sellest, kui ettevõte täidab käibe- ja kasumieesmärgi - pikemaajalise edu nimel on vaja olla organisatsioonina empaatiline, lähedane ja paindlik ka ümbritsevate ettevõtete ja inimeste silmis.

Lihtsaim ja levinuim viis on toetada mingi rahasummaga mõnda algatust või ettevõtmist. Tunduvalt tänuväärsem aga on alustada sotsiaalse vastutustunde ehitamist seestpoolt - tõeline empaatia ja hoolimine saab kasvada välja vaid organisatsiooni enda inimeste keskelt.

Üks viimase aja tänuväärseid ettevõtmisi on Toidupank, mille tegevus on rajatud kahele väga laia kõlapinnaga eesmärgile. Ühelt poolt seistakse säästlikkuse ja ressursside mõistliku kasutamise eest (kogutakse kõlblikku toitu, mis muidu läheks kaubandusvõrgus lihtsalt hävitamisele). Teiseks aidatakse abi vajavaid ühiskonnaliikmeid. Erilist heameelt pakub sealjuures teadmine, et kogutud mündid ei lähe mitte ühekordseks toidulaua katmiseks, vaid regulaarselt toimiva abivõrgustiku ülesehitamiseks. Eeskuju on siin näidanud ka kõige väiksemad - Rocca al Mare kooli 3c klass korraldas omal algatusel heategevusliku Mardilaada ja kogus Toidupanga toetuseks üle 4000 krooni.

Ka Eesti Energia on ühinenud Toidupanga toetuskampaaniaga. Oleme loonud meie töötajatele võimaluse annetada münte Tallinnas asuvate kontorihoonete toitlustuskohtades. Annetamise võimaluse loome meie töötajatele ka organisatsiooni uue aasta üritustel üle Eesti.

Võimalusi aidata, tehes sellest ühtlasi toreda ühisürituse, mis liidab kõiki organisatsiooni töötajaid, on teisigi. Lisaks Toidupanga mündikogumiskampaaniale oleme oma ettevõttes teinud asjade kogumiskampaania koostöös Uuskasutuskeskusega ning korraldanud koostöös Verekeskusega doonoripäevi.

See kõik ei nõua organisatsioonilt palju aega ega raha, kuid pakub konkreetset abi ümbritsevatele inimestele ja headele ettevõtmistele.

Oma jõuluüritusele või lihtsalt ettevõtte siseruumidesse Toidupanga mündipurgi ülespanek ei võta palju aega, kuid ühiselt kokku kogutud toetuse edasiandmine tekitab ühtsustunde ja pakub siirast andmisrõõmu nii isiklikul kui ka kollektiivsel tasandil. Andmisrõõm muutub jagades ainult suuremaks.

Autor: Heddy Ring

Hetkel kuum