Piret Reiljan • 27. aprill 2011 kell 7:40

Valitsusliidu ootamatu meelemuutus

Reformierakond ja IRL soovivad ootamatult hakata muutma vedelkütuse seadust.

Eelmise riigikogu ühe viimase olulise otsusena kirjutati vedelkütuse seadusesse, et maksuamet võib kütuse tarbimisse laskja miljoni eurost tagatisnõuet vähendada alates 2013. aastast. Ootamatult on aga koalitsioonipartnerid otsustanud, et selline ajaline piirang tuleks seadusest kaotada.

"Tagatise vähendamise puhul koheldakse seaduses kütusemüüjaid erinevalt. Nimelt on aktsiisilaost tarbimisse lubatava kütuse müüja tagatist (1 mln eurot) võimalik vähendada alates aastast 2013, tarbimisse lubatud kütuse müüjate tagatise (100 tuhat eurot) vähendamine on vedelkütuse seaduse (VKS) kohaselt aga juba praegu võimalik," seisab eelmisel nädalal Reformierakonna ja IRLi fraktsioonide esitatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas.

Veel ütleb seletuskiri, et tagatise vähendamise erisuse osas puudub VKSi eesmärgiga kooskõlas olev vajadus ning tarbimisse veel mitte lubatud kütuse müüjatele kohaldatava tagatissumma vähendamise võimatus enne 2013. aastat koormab ülemääraselt müüjaid, kes tegutsevad õiguspäraselt ning kelle osas puudub vajadus tagatist kohaldada või esineb võimalus tagatist vähendada.

Niisiis teeb eelnõu ettepaneku kaotada seadusest tagatise vähendamise ajaline piirang ehk teha tagatise vähendamine võimalikuks kohe ja kõigile. Seadusemuudatus soovitakse läbi suruda enne 31. maid, mil kütusefirmad peavad olema tagatisnõuded täitnud.

Riigikogu võttis paar kuud tagasi vastu seadusemuudatuse, millega kehtestatakse kütusemüüjatele alates 1. aprillist kohustusliku käibemaksu tagatis (tagatis peab olema esitatud 31. maiks). Eelnõu näeb kütuse müüjaile ette tagatise kütuse tarbimisse lubamisel ehk aktsiisilaost välja müümisel 1 miljon eurot ja juba tarbimisse lubatud kütuse puhul 100 tuhat eurot.

Aktsiisilaos on kütusetehingud maksuvabad, mistõttu käibemaksurisk tekib just kütuse aktsiisilaost väljastamisel. Sellest ka kümme korda karmim tagatisnõue aktsiislao piirile.

Tagatiste kehtestamise eesmärk on korrastada kütuseturgu ja välistada käibemaksupettusi. Maksu- ja tolliametil on seejuures õigus riski hindamisele tuginedes nõuda kütuse müüjailt nii tagatise suurendamist kui ka laitmatult tegutsenud ettevõtete puhul seda vähendada.

Hetkel kuum