Silvia Kruusmaa • 20. oktoober 2011 kell 8:56

Valitsus volitas Ligi allkirjastama EFSFi lepingu

Täiendava päevkorrapunktina volitas valitsus rahandusministrit allkirjastama Eesti Vabariigi ja Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi vahelise garantiiraamlepingu ja selle muudatuse ning lepinguga seotud dokumendid.

Riigikogu kiitis EFSFi garantiiraamlepingu ja selle muudatuse heaks 29. septembril.

Valitsuse korralduse kohaselt nimetatakse Euroopa Finantsstabiilsuse Fondis riigi esindajaks rahandusminister ja direktorite nõukogus esindajaks ministeeriumi arenduse, Euroopa Liidu ja välissuhete asekantsler või tema äraolekul rahandusministri poolt volitatud ametnik.

Parlamendi poolt heakskiidetud EFSFi raamlepingu ja selle muudatuse alusel garanteerib Eesti EFSFi võlakohustusi kuni 1,995 miljardi euro ulatuses, millele lisanduvad võlakohustuste intressid. EFSFi eesmärk on tagada euroala üldine finantsstabiilsus ja kaitsta liikmesriike finantskriiside eest.

Hetkel kuum