Kristina Traks • 21. oktoober 2011 kell 8:08

Töötukassa:  kindlustusmakse 3%le!

Töötukassa nõukogu otsustas just lõppenud koosolekul teha valitsusele ettepanek alandada töötuskindlusmakse määrasid.

Töötukassa nõukogu esimehe Harri Taliga sõnul tehakse ettepanek alandada maksemäärasid 2 protsendini töötaja palgalt ja 1 protsendini tööandja palgafondilt. See tähendaks, et maksemäärad alaneksid tasemele, kus nad olid viimati 2009ndal aastal. Seega langeks töötuskindlustusmakse määr 3%-ni praeguse maksimaalse seaduses lubatud 4,2% asemel.  Ettepaneku poolt oli 4 nõukogu liiget ja 2 oli vastu.

Taliga sõnul saab töötukassa nõukogu hinnangul vähendada maksemäärasid seetõttu, et töötukassa väljamaksed on vähenenud. Valitsusel on aega töötukassa ettepaneku üle otsustada 1. detsembrini. Juhul, kui valitsus otsustab ettepanekut mitte toetada, jäävad kehtima senised maksemäärad ehk 1,4 protsenti tööandjale ja 2,8 protsenti töötaja palgast töötuskindlustusmakseks.

Prognooside kohaselt kulub 2012. aastal töötuskindlustusest makstavatele hüvitistele 63,5 miljonit eurot ja tööturuteenustele 37,6 miljonit krooni (sealhulgas 4 miljonit eurot riigieelarvest).

Nõukogu arutas ka järgmise aasta eelarve projekti. Nõukogu toetas tööturuteenuste rahastamist samal tasemel, mis käesoleval aastal. Kuigi registreeritud töötute arv on vähenenud, on jätkuvalt kasvanud pikaajaliste töötute osakaal, kes vajavad töölesaamiseks töötukassalt rohkem teenuseid. Töötukassa nõukogu esimehe Harri Taliga sõnul on töötukassa järgmise aasta peamiseks eesmärgiks pikka aega tööta olnud inimeste tööleaitamine, töötuse ennetamine ja töötuse kestuse lühendamine.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel lisas, et järgmisel aastal on kavas senisest suuremas mahus jätkata koostööd kohalike omavalitsustega pikalt tööelust eemal olnud ja sotsiaalsete probleemidega inimeste tööleaitamiseks. Samuti on tehtud ettepanek pakkuda järgmisel aastal vajalikku täiend- või ümberõpet töötajatele, kes kehvenenud tervise tõttu ei saa oma töökohal jätkata, kuid kelle tööandja on valmis pakkuma koolituse järel teist tööd, lausus ta.

Töötukassa nõukogu asus valitsuse plaani osas konsolideerida töötukassa reservid seisukohale,  et  selleks on vajalik töötukassa nõukogu otsus ja puudub vajadus muuta töötuskindlustuse seadust.

Hetkel kuum