Erik Laidvee • 30. oktoober 2011 kell 21:00

Vaidlused lahendaks konkurents

Vastukaja 27. oktoobril Äripäeva artiklis "Parts soovib tuulutada Tallinna Sadama juhtkonda" refereeritud Tallinna Sadama juhatuse liikme Allan Kiili väitele.

Esitatud väide, et sadama juhatuses üritab muutusi läbi suruda transiidiärimees Anatoli Kanajev, keda vihastas sadama kevadine otsus anda Muugal asuva konteineriterminali maa Venemaa firmale Rail Garant ning selle otsusega üritab Tallinna Sadam tekitada Kanajevile kuuluvale Transiidikeskusele konkurenti, ei ole õige.

Transiidikeskus, selle omanik või tegevjuhtkond pole mitte kusagil ega mitte kellelegi asjassepuutuvale esitanud mingeid seisukohti - ei formaalselt ega mitteformaalselt - Tallinna Sadama juhatuse liikmete ametissesobivuse kohta. Samuti pole keegi meie käest taolistes küsimustes nõu küsinud.

Samas artiklis on Kiilile viidates väidetud, et Transiidikeskusel pole põhjust Tallinna Sadama juhtkonnaga rahul olla, sest sadam püüab Rail Garantist teha Transiidikeskusele konkurenti. See on taas ebaõige. Transiidikeskusel on Tallinna Sadamaga tõesti mitu kohtuasja pooleli, kuid Transiidikeskus ja selle omanik Anatoli Kanajev on soovinud ainult üht - Tallinna Sadama kehtestatud kriteeriumide alusel ausalt konkureerida, sealjuures niimoodi, et tehtud pakkumust ei muudetaks alusetult ja omavoliliselt. Sellise tegutsemisega paneb Tallinna Sadam omaniku ja riigi väga keerulisse ning peatselt ka piinlikku seisu.

Hetkel kuum