Kristina Traks • 3. november 2011 kell 10:09

Seeder: küsime võrdsust!

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles äsja lõppenud valitsuse pressikonverentsil, et Eesti seiskoht põllumajanduse otsetoetuste osas on ühene – tänane ebavõrdsus peab kaduma hiljemalt aastaks 2020 ehk järgmise finantsperioodi jooksul.

Jutt käib enam kui 500 miljonist eurost, mis jõuaks Eesti põllumeesteni kui siinne otsetoetuste tase oleks ligilähedane või sama mis ELis keskmiselt. 

Valitsus arutas täna Euroopa ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevikku ning Eesti seisukohti. “Kõige suurem probleem on otsetoetustega, mille ebavõrdsus on kõige suurem – täna on meie tase 45% ELi keskmisest toetustetasemest,” rääkis Seeder. “Euroopa Komisjon on seadnud eesmärgiks, et üheski ELi liikmesriigis ei tohiks see tase olla alla 90% keskmisest, kuid tärminit, millal see peab olema saavutatud, pole.”

Seeder ütles, et valitsus on seisukohal, et 90%ni tuleb jõuda järgmise finantsperioodi ehk aastate 2014-2020 jooksul. “Tegemist on suurte rahadega, saaksime täiendavat rahastamist enam kui 500 miljoni euro ulatuses,” lisas ta. 

Peaminister Andrus Ansip ütles, et Euroopa Komisjonil oli ettepanek, et Eesti võiks 90% taseme saavutada aastaks 2028, kuid nüüd ei räägita ka enam sellest aastast.

Seeder lisas, et valitsus pole ka nõus Euroopa Komisjoni ettepanekuga vähendada maaelu arengutoetusi. “Leiame, et see pole mõistlik ja peaksid vähenema hoopis otsetoetused ning maaelu arengu toetused peaksid suurenema,” ütles Seeder. “Need on investeeringutoetused. Nende kasutamine on paindlik, innovatiivne, eeldab tootjate kaasfinantseerimist ja suurendab ka nende vastutust.”

Tunni aja pärast arutab Seeder ELi ühtse põllumajanduspoliitikaga seonduvat ka president Toomas Hendrik Ilvesega.

Hetkel kuum