Jaana Pikalev • 7. november 2011 kell 21:00

Autojuhid ja veofirmad karmima kontrolli all

Vastavalt viimase volikogu istungi protokollile, kavatseb vedajate ühing hakata liidu koduleheküljel avalikustama rikkumisi toime pannud autojuhtide nimesid. "Volikogu on nõustunud vajadusega jätkata tööd tõsiseid tööalaseid rikkumisi toime pannud autojuhtide avalikustamisega ERAA kodulehel, samuti pidada mõistlikuks paluda tööle soovival autojuhil esitada tema eelmise tööandja koostatud iseloomustus," vahendas assotsiatsiooni infokandja Veondussõnumid.

Möödunud nädalal kogunenud autokaubaveo komisjon vaatas läbi ettevõtete selgitused mullu rahvusvahelistel vedudel tehtud õigusrikkumiste kohta ja tegi tööinspektsioonile ettepaneku korraldada 22 veoettevõttes põhjalikum kontroll autojuhtide sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise ja selle arvestamise kohta.

Ettepanek hoiatada kümmet ettevõtet. Lisaks otsustas komisjon, arvestades mullu ettevõtte vedude kontrollimisel välisriikides avastatud raskete või korduvate autoveoalaste rikkumistega, teha majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepanek hoiatada kümmet transpordiettevõtet kirjalikult.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sai eelmisel aastal välisriikidest 1010 teadet Eesti vedajate tehtud autovedude õigusrikkumiste kohta. Märtsis saatis ministeerium autokaubaveo komisjoni tehtud otsuste tulemusena rikkumisalased märgukirjad 44 ettevõttele, kelle rahvusvaheliste autovedude korralduses avastati eelmise aasta jooksul raskeid ja/või korduvaid autoveoalaseid õigusrikkumisi.

Ettevõtete selgitusi arvesse võttes otsustaski komisjon hoiatada kümmet ettevõtet ja teha kontroll 22 ettevõttes.

Kontrollitavate nimekirja ei avalikustata. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja sõnul otsustas autokaubaveo komisjon nimekirja ettevõtetest mitte avalikustada põhjusel, et täiendava kontrolli alla võib olla sattunud ettevõtteid, millede rikkumiste kohta võib olla välismaalt laekunud ebatäpset informatsiooni.

Nimekirja avalikustamine võib seetõttu komisjoni hinnangul mõnele veofirmale asjata pleki külge jätta.

Avastatud õigusrikkumised hõlmasid enamasti juhtide sõidu- ja puhkeaja nõuete eiramisi, sõidukite tehnoseisundi kontrollimisel avastatud olulisi rikkeid ja puudusi, sõidukite lubatud täismassi, teljekoormuse või mõõtmete ületamisi, rahvusvahelise autoveo teostamise õigust tõendava dokumendi puudumist või selle kasutustingimuste eiramisi ning ohtlike ainete veo rahvusvahelise kokkuleppe ADR rikkumisi.

Hetkel kuum