Anu Jõgi • 6. jaanuar 2012 kell 12:21

Euroopa Komisjon taastas väljamaksed Eestile

Euroopa Komisjon taastas struktuurivahendite väljamaksed Eestile pärast järelauditi tulemustega tutvumist.

Oktoobri lõpus peatas euroliit toetusraha struktuurivahendite väljamaksed Eestile, kuni rahandusministeerium kontrollisüsteeme täiendab.

5. detsembril esitas rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond Euroopa Komisjonile makseasutuse järelauditi tulemused. Audiitorite hinnangul on makseasutus täitnud talle tehtud soovitused ning auditi hinnang oli positiivne.

Rahataotlused kogusummas 221,2 miljonit eurot on Euroopa Komisjonile saadetud. 55,9 miljonit eurot laekus 2011. aasta detsembris. Ülejäänud 165,3 miljonit laekub eeldatavalt 2012. aasta veebruariks, täpne aeg sõltub komisjoni sisestest menetlustoimingutest.

Kooskõlas Euroopa Komisjoni seisukohaga ei taotlenud rahandusministeerium hüvitamist nende kulude osas, mille õigsuse suhtes puudub kindlus. Välja jäeti osa Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Sihtasutuse Innove, veeteede ameti ja sotsiaalministeeriumi poolt administreeritavatest kuludest, mille osas on tuvastatud puuduseid toetuse saajate korraldatud riigihangetes. Need asutused peavad detailsemalt analüüsima toetuse saajate tehtud kulude korrektsust ning vajadusel tegema täiendavaid kontrolle ja valesti kasutatud toetuse tagasi nõudma.

Riigihangete kontrollidest parema pildi saamiseks on rahandusministeeriumi Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite osakond alates 2011. aasta sügisest vaadanud üle protsesse ja hankeid asutustes. Sellest lähtudes pannakse paika detailsem tegevuskava süsteemide tõhustamiseks ning nõutakse asutustelt tööprotsesside täiendamist.

Hetkel kuum