Indrek Kald • 19. juuni 2012 kell 7:32

Annus mõisteti kohtus õigeks

Harju maakohus andis täna Merko Ehituse suuromanikule Toomas Annusele ja teistele maadevahetuse kohtuasjas õiguse, prokurör kaebab otsuse edasi.

Kohtunik Valeri Lõõnik mõistis õigeks ka endise keskkonnaministri ning Rahvaliidu eksjuhi Villu Reiljani, endise põllumajandusministri ja rahvaliitlase, tänase riigikogu keskfraktsiooni liikme Ester Tuiksoo, kinnisvaraarendusfirma TSM juhi Einar Vettuse,Saarte Investeeringute juhi ning omaniku Tullio Libliku, Tartu endise linnavoliniku Tarmo Pedjasaare ning maa-ameti endise juhi Kalev Kanguri.

Samuti said täna õiguse kohtuasja alguses Merko Ehitusest eraldatud börsifirma Järvevana ning Merko kontserni kuuluv kinnisvaraarendaja AS E.L.L Kinnisvara.

Lisaks mõistis kohus riigilt välja ka õigusabikulud: Villu Reiljanile 117 969 eurot, Einar Vettusele 97 838 eurot, Kalev Kangurile 287 845 eurot, Tullio Liblikule 75 144 eurot, Ester Tuiksoole 56 626 eurot, Tarmo Pedjasaarele 33 376 eurot. Toomas Annusele ning ASidele Järvevana ja E.L.L. Kinnisvara mõistis kohus riigilt välja 611 810 eurot.

Ka tühistas maakohus Kalev Kanguri vabastamise maa-ameti peadirektori ametist.

Reiljanit, Tuiksood ning Kangurit süüdisti maadevahetuse asjas altkäemaksu võtmises. Liblikut ja Annust süüdistati korduvas altkäemaksu andmises, Vettust altkäemaksu andmises ning Pedjasaart altkäemaksu andmises ning selle võtmisele kaasaaitamises. ASi Järvevana ja ASi E.L.L. Kinnisvara süüdistati samuti altkäemaksu andmises.

Juba enne kohtuotsust oli teada, et ükskõik kumb pool peaks täna võitma, kaebab vastaspool otsuse kindlasti edasi.

Prokurörid Laura Feldmanis ja Inna Ombler nõudsid mullu detsembris kõigile kohtualustele reaalset vangistust. Villu Reiljan pidi nende nägemuses altkäemaksu võtmise eest saama karistuseks neli aastat vangistust, millest reaalselt ärakandmisele kuulunuks kuus kuud.

Toomas Annusele nõudsid prokurörid altkäemaksu andmise eest aga kolm aastat vangistust kolmeaastase katseajaga – koheselt kandmisele kuulunuks samuti kuus kuud.

Kalev Kangur võinuks prokuröride arvates altkäemaksu võtmise eest trellide taga veeta samuti koheselt pool aastat – nõutud karistuse kogusuuruseks oli neli aastat üheksa kuud ja 11 päeva vangistust viieaastase katseajaga.

Ester Tuiksoole nõudsid prokurörid altkäemaksu võtmise eest karistuseks aasta ja kuus kuud vangistust tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Tarmo Pedjasaarele nõudis prokuratuur altkäemaksu andmise eest suures ulatuses karistuseks kaks aastat neli kuud ja 23 päeva vangistust, millest tulnuks koheselt kanda neli kuud.

Einar Vettusele soovisid süüdistajad altkäemaksu andmise eest ühe aasta kümne kuu ja 23 päeva pikkust vangistust, millest koheselt tulnuks ära kanda kaks kuud.

Tullio Liblikut tahtis prokuratuur altkäemaksu andmise eest karistada kahe aasta viie kuu ja 27 päeva pikkuse vangistusega, millest reaalselt pidanuks mees kinni olema kolm kuud.

Prokurörid nõudsid ka ASi Järvevana ehk endise Merko Ehituse ning ASi E.L.L Kinnisvara süüdi tunnistamist ning neile rahatrahvi määramist – Järvevanale 1,6 miljonit eurot ja E.L.L. Kinnisvarale 130 000 eurot. Lisaks nõudsid prokurörid kohtualuselt ebaseaduslikult saadud vara riigi tuludesse kandmist Kangurilt 1,46 miljoni euro, Reiljanilt 7000 euro ja Tuiksoolt ligi 3000 euro ulatuses.

Süüdistuse kohaselt seisid Reiljan ja Kangur selle eest, et Annuse ja toonase ASi Merko Ehitus ning Libliku, Vettuse ja Pedjasaarega seotud looduskaitsealused maad saaks sujuvalt riigiga vahetatud ning nende tehingute majanduslikud riskid oleksid ettevõtjatele võimalikult väikesed. Samuti andsid Reiljan ja Kangur teistele osapooltele infot selle kohta, milliste maatükkidega saab ettevõtjate poolt omandatavaid looduskaitsealuseid maid vahetada.

Süüdistus käsitles 13 looduskaitsealuse maatüki vahetamist altkäemaksu eest, mille raames vahetati kinnistuid 250 miljoni krooni väärtuses. Tuiksoo omakorda võttis süüdistuse kohaselt Annuselt vastu vara selle eest, et tegi põllumajandusministeeriumile rendipindadeks uue hoone leidmise konkursil põhjendamatuid eelistusi Merkole ja E.L.L. Kinnisvarale.

Kohtualused eitasid oma süüd ning palusid end õigeks mõista.

Hetkel kuum