Jaga lugu:

Juulist vähenevad kohtupidamise riigilõivud

Eilsest, 1.juulist alanesid kohtumenetluse riigilõivud ning lihtsustus lõivude arvestamise süsteem.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul muutus juuli algusest kohtusse pöördumine kättesaadavamaks, kuna alanesid paljud riigilõivud.

„Lisaks paljude lõivude üldisele alanemisele, anti muudatustega inimestele võimalus mitmete toimingute osas ka ise valida, kui suurt riigilõivu ta ühe või teise toimingu eest maksab. Näiteks võla väljanõudmisel on võimalusi mitmeid - kõige odavam on seda teha maksekäsu kiirmenetlusega, millel on kõige väiksem riigilõiv. Kui seda soovitakse teha aga ikkagi üldmenetluses, on ka seal võimalik dokumente elektrooniliselt esitades tasuda väiksem riigilõiv, kui neid paberil esitades,“ lausus minister.

„Täpsemalt - näiteks 1500eurose võla kohtu kaudu väljanõudmiseks oli varem riigilõiv 319,55 eurot, siis eilsest alates on see maksekäsu kiirmenetlusena ainult 45 eurot. Üldmenetluses sama suure võla väljanõudmisel on lõivu suurus hagiavaldust elektrooniliselt esitades 150 eurot ning paberil avaldust esitades 200 eurot. Vaidluses 100 000eurose korteri omandi üle oli näiteks seni riigilõiv 6391 eurot, eilsest alates aga on see 1000 eurot elektroonilise ja 1200 eurot paberil avalduse puhul,“ sõnas Michal.

Dokumentide elektrooniliselt esitamine on vabatahtlik ning neile, kes seda teha ei saa või ei taha, säilib ka paberil dokumentide esitamise võimalus.

Samuti on inimesel, kes ei saa mõjuval põhjusel taotlust elektrooniliselt esitada, võimalus tasuda elektroonilise avaldusega sama soodsat lõivu. Seda näiteks olukorras, kus inimeselt ei ole mõistlik tema kõrge vanuse tõttu arvuti kasutamist nõuda või tal puuduvad oskused ja võimalused arvutit kasutada.

Justiitsminister tänab riigilõivude alanemisele märgatava panuse andnud osapooli – riigikogu õiguskomisjoni, Eesti Kohtunike Ühingut, Riigikohut, õiguskantslerit ning kõiki maakohtuid.

Jaga lugu:
Hetkel kuum