Silvia Kruusmaa • 5. juuli 2012 kell 9:16

Euroala kriis: on vaja seadusandlust, mitte juhiseid

Europarlamendi saadikute hinnangul on majandusolukord muutunud niivõrd kriitiliseks, et vaja on kiiresti seadusi, mis aitaksid rakendada Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy poliitikadokumendi juhiseid.

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis, mis on EP vastuseks eelmise nädala tippkohtumisele, rõhutavad saadikud, et viimatise Euroopa ülemkogu järeldused on õiged, kuid olukord on niivõrd kriitilisene, et komisjon peab septembriks esitama eelnõud, et rakendada Van Rompuy esitatud nelja kontseptsiooni võimalikult kiiresti.

Suure häälteenamusega (501 poolt, 132 vastu ja 38 erapooletut) vastu võetud resolutsioon tunnustab meetmeid, mis aitavad murda pankade ja riigivõla nõiaringi ning tunneb heameelt majanduskasvust ja töökohtade loomise kokkuleppest. Samuti on saadikud arvamusel, et kokkulepe on oluline samm teel täieõigusliku pangaliidu suunas kogu ELis.

Parlamendi arvates on Van Rompuy aruanne hea lähtepunkti tervikliku majandus- ja rahaliidu loomisele, kuid vaja on teha rohkem tööd. See ei pea kaasama üksnes ELi institutsioone ja rahvusparlamente, vaid ka sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonda.

Saadikud toetavad põhimõtet muuta ELi eelarve majanduskasvu vahendiks ja rõhutavad, et mitmeaastase eelarve kokkuleppeni saab jõuda vaid juhul ELi omavahendite süsteemi reformides.

 

 

 

Hetkel kuum