Indrek Kald • 14. august 2012 kell 5:34

II kvartalis töötus vähenes

Tänavu teises kvartalis vähenes töötute arv veidi üle kümnendiku, 71 000ni ja töötuse määr 10,2%ni.

Tööjõu-uuringu andmetel põhinev töötute hinnanguline arv, mis tänavu I kvartalis oli 80 000, vähenes II kvartalis 9000 võrra. Töötuse määr 10,2% on väiksem nii eelmise kvartali kui ka eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes (siis oli töötuse määr vastavalt 11,5% ja 13,3%), teatas statistikaamet.

Vanuserühmiti oli töötus kõige väiksem vanemaealiste hulgas. 50-74aastaste töötuse määr langes enim: 9,2%-lt I kvartalis 7,2%ni II kvartalis. Töötus vähenes ka 25-49aastaste hulgas, kuid noorte hulgas veidi kasvas.

Kuigi enamik 15-24aastastest on majanduslikult mitteaktiivsed (valdavalt õpingute tõttu), on olnud töötus noorte hulgas alati suurem kui vanemate inimeste seas. Majanduskriisi tippajal 2010. aasta alguses oli noorte töötuse määr koguni üle 40%.

Tänavu II kvartalis oli 15-24aastastest majanduslikult mitteaktiivseid 101 000 ja majanduslikult aktiivseid (tööjõud) 71 000, kellest 54 000 töötas ja 17 000 olid töötud. Noorte töötuse määr ehk alla 25aastaste töötute osatähtsus samas vanuses tööjõust oli 24,4%, mis on suurem nii eelmise kvartali kui ka eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes (siis oli noorte töötuse määr vastavalt 22,7% ja 23,6%).

Aasta või kauem tööd otsinuid ehk pikaajalisi töötuid oli II kvartalis 37 000, neist 24 000 oli tööd otsinud kaks aastat või kauem (väga pikaajalised töötud). Pikaajaliste töötute osatähtsus töötute hulgas oli 52%, mis on väiksem kui eelmises kvartalis (59%). Väga pikaajaliste töötute osatähtsus jäi samaks (33%).

Tööga hõivatute hinnanguline arv oli tänavu II kvartalis 624 000, mis on 10 000 ehk 1,6% rohkem kui eelmises kvartalis. Eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes oli hõivatuid 22 000 ehk 3,6% rohkem.

Tööhõive on kasvanud enamikus tegevusalades, kuid tööstuses, kaubanduses ja kinnisvaraalases tegevuses oli hõivatute arv tänavu II kvartalis väiksem nii eelmise kvartali kui ka eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes.

Töötuse määr on töötute osatähtsus tööjõus (hõivatute ja töötute summa). Hinnangud põhinevad tööjõu-uuringu andmetel. Statistikaamet korraldab tööjõu-uuringut 1995. aastast ja igas kvartalis osaleb selles 5000 inimest. Tööjõu-uuringut korraldavad statistikaorganisatsioonid harmoneeritud metoodika alusel kõigis Euroopa Liidu riikides.

Hetkel kuum