Ave Lepik • 26. september 2012 kell 15:42

Perearstid keelduvad toetusaktsiooniga ületundidest

Eesti perearstid alustavad 1. okoobrist toetusaktsiooni, mille käigus osutavad elanikele arstiabi täpselt nii palju, kui haigekassa neile selle eest maksab.

"Oleme murelikult jälginud Eesti Arstide Liidu streigiga kaasnevat vastukaja ühiskonnas, mis kahetsusväärselt taandub ainult arstide palganumbri kritiseerimisele," ütles perearstide liidu juht Anneli Talvik. "Täiesti on jäänud tagaplaanile põhiline - Eesti tervishoid on korraldamata, tervikuks planeerimata ja häbiväärselt arstide, õdede ja hooldajate tööd väheväärtustav.  Poliitikud ei võta vastutust seaduste eest, mis tagaksid arstiabi kvaliteetselt kõigile, minister ei võta vastutust tervishoiukorralduse kaasajastamise eest, haiglad ei võta vastutust maksumaksja raha efektiivse kasutamise eest."

Eesti Perearstide Selts nõustub Eesti Arstide Liidu sõnumiga selles osas, et lõpuks tuleb määratleda poliitikute vastutus tervishoiukorralduse eest, vahendab perearstide liidu pressiteade. 

"Tervishoiukorraldus vajab radikaalseid muudatusi. Perearstide selts on pakkunud kümne aasta jooksul mitmeid patsiendikeskseid lahendusi, mis aitaksid säästa ressurssi ja vähendaksid arstide ületöötamist," ütles Talvik. "Oleme nõus Eesti Arstide Liiduga, et tervishoiukorraldajad peavad  võtma arvesse ohu märke, mis on välja kujunenud pikaajalise probleemide eiramise tulemusena."

Perearstide selts teatab, et alustab 1. oktoobrist aktsiooni, mille käigus osutatakse arstiabi elanikele täpselt nii palju, kui haigekassa perearstidelt ostab ja lepingus sätestatud. Perearst võtab iga päev vastu 4 tundi, pereõde 3 tundi ja keskused on avatud endiselt 8 tundi päevas. Vastuvõtuvälisel ajal tegelevad arst ja õde telefonile vastamisega, paberitööga ja enesetäiendamisega. Registraator on ühe nimistu kohta rahastatud 0,2 koormusega, ülejäänu osas vastavad arst ja õde telefonile esimesel võimalusel.

"Soovime näidata, milline olukord kujuneb esmatasandi arstiabis, kui arstid annavad abi just niipalju, kui riik täna  lepingu kohaselt tellib ja kõik edasine on olnud ületöö, mida oleme siiani teinud entusiasmist," ütles Talvik ja lisas, et toetavad aktsiooniga Arstide Liidu nõudmisi normeeritud tööajale ja kutsuvad kõiki osapooli üles dialoogile.

Hetkel kuum