Ave Lepik • 2. oktoober 2012 kell 13:50

Riigi Kinnisvara AS ütles ehitajale lepingu üles

Seoses lepingutingimuste olulise rikkumisega lõpetas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) täna haridus- ja teadusministeeriumi volitusel Tallinna Transpordikooli peahoone rekonstrueerimise töövõtulepingu OÜ Elinord Ehituse ja Facio Ehituse OÜ-ga.

Selgus, et töövõtja ei suuda järgida ajagraafikus ja ehituslepingus sätestatud tähtaegu, ehitaja mahajäämus ajagraafikust on üle kahe kuu ning see süveneb.

„Oleme korduvalt pöördunud töövõtja poole ja juhtinud tähelepanu olulisele mahajäämusele tähtaegadest, mis seab ohtu koolihoone tähtaegse valmimise," ütles RKAS-i ehitusjuhtimisosakonna juhataja Igor Gerasenkov. „Andsime ehitajale mitmeid võimalusi mahajäämuse likvideerimiseks. Kuid paraku olime sunnitud lepingu lõpetama.“

OÜ Elinord Ehitus ja Facio Ehituse OÜ ning haridus- ja teadusministeerium sõlmisid tänavu 23. aprillil töövõtulepingu Tallinna Transpordikooli peahoone ehituseks summas 961 963,20 eurot, millele lisandub käibemaks.

Ehitus pidi esialgse ajakava kohaselt lõppema 24. septembriks.

Haridus- ja teadusministeerium volitas RKASi esindama ministeeriumi kõigis lepingutoimingutes transpordikooli peahoone rekonstrueerimise korraldamisel. Ehituse lõpuleviimiseks kuulutatakse välja uus riigihange.

Hetkel kuum