Ave Lepik • 5. november 2012 kell 11:06

Helde palgamaksja riik

Statistikaameti andmeil oli eelmisel aastal avalikus sektoris keskmine brutokuupalk veidi kõrgem kui erasektoris.

Keskmine brutokuupalk avalikus sektoris oli 2011. aastal 853 eurot ja erasektoris 834 eurot.

Tabel: Avaliku ja erasektori keskmine brutokuupalk

Keskmise palga kasv oli 2011. aastal avalikus sektoris erasektoriga võrreldes aeglasem: avalikus sektoris 3,9% ja erasektoris 6,8%. Vaadates aga keskmise palga erinevuse läbi aastate, on näha, et avaliku ja erasektori keskmises palgas suuri erinevusi ei ole.

Võrreldes majanduskriisi eelse ajaga (2008. aastaga) on kõige suurem keskmine palgakasv olnud välisomandis olevatel eraettevõtetel (2%) ning riigi omandis olevatel asutustel (1%). Eesti omandis olevatel eraettevõtete keskmine palk küll 2009. aastal langes, kuid siis 2010. aastal jälle kasvas, mistõttu keskmine palgakasv selle perioodi peale toimunud ei ole.

Samas KOV omandis olevatel asutustel on palk keskmiselt langenud (-1%). Buumieelse ajaga võrreldes (2006. aasta) on kõige suurem keskmine palgakasv olnud riigi omandis olevatel asutustel (8%). KOV omandis ja välisomandis olevate majandusüksuste palk on kasvanud keskmiselt 7% ning Eesti eraomandis olevate majandusüksuste palk keskmiselt 6%.

Hetkel kuum