Kristi Malmberg • 6. november 2012 kell 5:13

Vallajuht, kes tegi oma firmaga tehinguid

Riigikontroll tuvastas Laekvere vallas ulatusliku korruptsioonivastase seaduse rikkumise, mis tõi vallavanem Aarne Laasile tosin väärteomenetlust.

Riigikontroll auditeeris omavalitsusi ja tuvastas kümnest omavalitsusest kaheksas korruptsioonivastase seaduse rikkumist. Peamiselt olid need toimingupiirangute rikkumised. Tehinguid iseendaga tuvastati kõige rohkem Laekvere vallas, mis oli Lääne-Virumaal ainus riigikontrolli luubi alla sattunud omavalitsus, kirjutab Virumaa Teataja.

Riigikontrolli auditi järgi oli Aarne Laas vallavanemana aktsepteerinud arveid lumelükkamise, teeäärte niitmise, kommunaalteenuste osutamise ja muude tegevuste eest põllumajandusettevõttelt, milles ta oli ise samal ajal osanik. Auditeeritud perioodil tasus vald nende teenuste eest üle 34 000 ­euro.

Hoolimata sellest, et vallavanema osa äriühingus on väike ehk viis protsenti, ei ole riigikontrolli hinnangul vallavanemal selliste tehingute tegemine kehtiva seaduse järgi lubatud.

Laekvere vallavõimud nõustusid riigikontrolli hinnanguga, et omavalitsuses esineb toimingupiirangute rikkumist. Samas ei nõustunud vald riigikontrolli tuvastatud toimingupiirangute rikkumisega näiteks sellistes ühendustes nagu Virumaa Jäätmekeskus või Rakvere Haigla. Volikogu on määratud vallavanema esindama neis Laekvere valda ja erahuvid nimetatud asutustes tal puuduvad.

Edasiste rikkumiste vältimiseks on Laekvere vallavolikogu volitanud majandusosakonna juhatajat vajadusel asendama vallavanemat vallavalitsuse nimel varaliste tehingute tegemisel.

Samuti täpsustatakse enne tuleva aasta 1. aprilli vallasekretäri tööülesandeid, et kõigi osapoolte andmed saaksid kontrollitud äriregistris enne majandusaasta aruande koostamist. Seoses majanduslike huvide deklaratsiooniga täpsustatakse ka volikogu revisjonikomisjoni ülesandeid.

Volikogu ja vallavalitsuse liikmetele ning ametnikele tehakse täiendav instrueerimine, et vältida korruptsiooniohtlikke olukordi.

Laekvere vallas koostatakse teavitusvorm, millega volikogu ja vallavalitsuse liikmed ning ametnikud saavad deklareerida oma osalemist äriühingutes, tulundusühistutes, mittetulundusühingutes ja teistes ühendustes.

 “Ei ole midagi ette heita. Igaüks teeb oma tööd,” oli Laas kriminaalpolitsei tegevusega rahul. Määratud karistustest ta rääkida ei soovinud. “Mina tulin neile vastu, nemad tulid mulle vastu,” sõnas Laas.

Laekvere vallavanema selgitusel ei tule igapäevast tööd tehes lihtsalt selle peale, et peab toiminguid mõnest muust vaatevinklist vaatama. Vallajuhi hinnangul pöörati korruptsioonivastase seaduse täitmisele vähe tähelepanu. “Sest teame, et mingit korruptsiooni ei ole,” ütles ta ja lisas, et keegi mingit kahju pole saanud ja sõlmitud tehingud on vallale pigem kasuks kui kahjuks tulnud.

Laasi sõnul on mõnedest seadustest igapäevast tööd tehes raske aru saada. Liiati kuuluvad väikeses kohas aktiivsed inimesed ka kohalikku omavalitsusse. Nüüd sai aga asi selgemaks. Laas viitas riigikontrolli selgitusele, et omavalitsusjuhid tohivad küll ettevõtluses osaleda, kuid peavad end õigel ajal taandama.

 

Hetkel kuum