Kadri Põlendik • 12. november 2012 kell 13:54

Seli taandas end Tallinna Sadama sponsorluskomisjonist

Neinar Seli esitas Tallinna Sadama nõukogule avalduse taandada end ettevõtte sponsorlustaotluste läbivaatamise komisjonist.

„Olen siiani EOK toetusi käsitlevatel koosolekutel end hääletusest taandanud, mis on alati protokollitud, kuid ka teoreetilise huvide konflikti võimaluse vältimiseks otsustasin komisjoni tööst edaspidi üldse loobuda,“ lausus Tallinna Sadama nõukogu esimees Neinar Seli. 

Toetusi reguleerib seadus, mille alusel on Tallinna Sadamal võimalus jagada erinevate sponsorprojektide toetuseks maksimaalselt 1,5% kolme eelmise aasta keskmisest kasumist.

2006. aastal kehtestas Tallinna Sadama nõukogu toetuste proportsioonid, millest üle poole on võimalus jagada spordiprojektidele ning ülejäänu jaguneb keskkonnaprojektide ning kultuuriprojektide vahel. Kõik toetatud projektid on avaldatud ettevõtte koduleheküljel.

Vastavalt Tallinna Sadamas kehtestatud reglemendile valib sponsorlustaotluste läbivaatamise komisjon laekunud taotluste seast perspektiivikamad projektid, mis lähevad nõukogu koosolekul hääletusele. 

Neinar Seli valiti möödunud nädalal EOK presidendiks – EOK 117st täiskogu liikmest hääletas Neinar Seli poolt 85 liiget, see on ligi 73%.

 

Hetkel kuum