Aira Tammemäe • 14. november 2012 kell 8:38

Fontes: müügitalendi palk 3800 eurot

Müügitalentide palgatase on Eestis kuni 3800 eurot, talendika müügijuhi palgatase kuni 4500 eurot.

Fontese tasutiimi juht Irja Rae avaldas Äripäeva müügiveebi Best Sales seminaril „Kuidas leida müügitalente?” tippmüüjate palganumbrid.

Seminari ettekanded, seejuures ka palganumbrite ülevaade, on näha Äripäeva müügiveebis Best Sales. Seminari ettekannetest jäi üldiselt kõlama arvamus, et müügitalendi otsinguil tuleks enam tähelepanu pöörata isiksuseomadustele ja vähem töökogemusele-haridusele. Rae sellega lõpuni ei nõustu. „Olenevalt valdkonnast on siiski oluline ka töökogemus ja haridus. Tehnilistel aladel pole võimalik ilma valdkonda põhjalikult tundmata edukalt müüa," arvas ta. 

Kui palju müügitalent teenib, sõltub kõigepealt sellest, millises sektoris ta töötab. „Üldine kõrgem palgatase on ravimifirmades. Sel aastal on IT-lahenduste müük lükanud pangad palgatasemerivis kolmandale kohale,” toob Rae välja kolm kõige kõrgema palgatasemega valdkonda.Kõrgemat palka saavad küsida müügitalendid, kes tulevad sektorist , kus müük toimib. „Turul ostetakse sektori kogemust. Kui teatakse, et sektoris on toimivad müügimudelid, on ka sealt värvates palgapakkumine kõrgem,” toob Rae näite.

Uue müügitöötaja värbamisel oleneb palgapakkumine ka sellest, kas ollakse valmis minema individuaalsele kokkuleppele või on ettevõttes fikseeritud palgaastmestik. „Uuring näitab, et 37% ettevõtetest on valmis minema üldkehtivast palgatasemest 10% üles ja 34% on valmis individuaalkokkulepeteks. Seda muidugi juhul, kui tõesti on tegemist tippmüüjaga,” rääkis Rae palgapakkumiste tasemest müügitalentide värbamisel.

Uuringu järgi pakub 22% organisatsioonidest komisjoni-tüüpi boonuseid, mis tähendab seda, et põhipalga osa on väike või puudub üldse. Suuremalt jaolt on siiski tegemist kombineeritud palgasüsteemiga, kus tulemuspalk moodustab osa töötasust. Rae sõnul on viimasel aastal tõusnud teravamalt esile tulemuspalga lae fikseerimise teema „Põhitrend on, et tulemuspalgale seatakse ülemine piir.  Küsitletud ettevõtetest 67% on see lagi olemas."

Eraldi teemana on tõusnud küsimus, mille eest ettevõte müügitöötajale põhipalka maksab. „Kui enne masuaega oli põhipalk nö „kohaleilmumise tasu”, siis nüüd tahetakse põhipalga eest ka tulemust ja panust. Tulemuspalka makstakse pigem erakorraliste tulemuste eest,” kirjeldas Rae muutusi.Ettevõtted ei maksa töötajatele tulemuspalka nii lühiajaliste kui pikaajaliste tulemuste eest, pigem on tulemustasu arvestamise aluseks kas üks või teine.

Müügivaldkonnas tuleb suur osa töötasust läbi tulemuspalga. Selle tase sõltub otseselt müügitulemusest. Põhipalga tase sõltub samas kahest asjaolust: millise kvalifikatsiooniga on töötaja ja milline on sektori palgatase turul. 

Viimasel ajal on palgatasemetes toimunud märkimisväärsed muutused. „Aastal 2012 tõusis müügitööde põhipalk 6%, muutuvpalga osakaal on vähenenud. Muutuvpalga osakaal on suurem müügiesindaja tasemel inimestel. Uuringus klassifitseerime müügi tööperesse need tööd, mis tegelevad teistele organisatsioonidele toodete ja teenuste müügiga," avab Rae uuringu sisu. 

Jaekaubanduse ning klienditeeninduse jaoks on oma tööpere. Müügi tööperes jaotuvad tööd 8-le tasemele – esimesed 5 on spetsialistitööd, mis tähendab erineva keerukusega aktiivmüüki, tasemetele 6–8 klassifitseeritakse juhid.

"Esimestel tasemetel moodustab tulemuspalk keskmiselt 22% töötaja aasta kogupalgast. Mida kõrgem tase, seda väiksem on tulemuspalga osakaal, müügijuhi ja müügidirektori tasemel on see pelgalt 10% kandis.” andis Rae ülevaate tulemustasude osakaalust.

Fontese palgaturu uuring näitab, et müügitöötajate palkade tase on aastal 2012 viimase viie aasta kõrgeim.

Vaadates müügitalentide palgataset võrrelduna palgaturu uuringunumbritega, on tulemus märkimisväärselt erinev. „Kui talendid on sisseostetud ja kogemusega, siis keskmisele mediaanile võite ca 40% juurde arvestada. Mediaan on keskmine palk asendi järgi, 50% palkadest on suuremad ning 50% väiksemad. Kuna olen ise tegelenud personaliotsinguga, tean, et need palgad, mida küsivad „nimega ja tuntud“ sisseostetud inimesed, ei mahu palgauuringu statistikasse sageli ära. Nad ei otsi tööd - neile pakutakse tööd,” tõi Rae välja müügitalentide oluliselt kõrgema palgaootuse ja rõhutas samas, et kõik töötajad, kes peavad end talendiks ja küsivad vastavat palka, ei pruugi tegelikult uues rollis ja ettevõttes talenditasemeni küündida.

Müügitalente on Eestis vähe ja ettevõttele on kasulikum oma talendid ise leida ja kasvatada ning neid siis vääriliselt tasustada.

Hetkel kuum