Sirje Rank • 14 jaanuar 2013

Vattenfalli juht: kursimuutus võtab aega

Rootsi riikliku energiafirma Vattenfall juht Öisteyn Löseth möönab majanduslehe Dagens Industri kriitilise artikliseeria peale, et investeeringud energiatootmisesse kivisöest ja gaasist on majanduslikult riskantsed ja keskkonnale kahjulikud, kuid juba alustatud investeeringuid on hilja peatada.

Viis alustatud projekti elektrienergia tootmiseks fossiilsetest kütustest viiakse lõpule.

"Kahjuks on juba liiga hilja kurssi muuta," ütles Löseth intervjuus Dagens Industrile. Investeeringu peatamine praeguses faasis – näiteks kahe juba alustatud jaama ehituse peatamine Saksamaal – tähendaks suurte investeeringute kaotust, vara hävitamist.

"Paradoksaalselt vajame söest toodetud elektri müügist saadud tulusid investeeringuteks taastuvenergiasse. Lisaks on meil Saksamaal suur sotsiaalne vastutus – söest toodetud elekter on vajalik energiavarustuse tagamiseks, kuna tuumaenergiast on otsustatud loobuda," ütles Löseth.

Samas on Vattenfall otsustanud, et uusi söeküttel jaamu ei ehitata ilma uue tehnoloogiata heitmete vähendamiseks.

Löseth usub, et ka praegu väga ebatasuvaks muutunud gaasiküttel jaamadel on Euroopas edaspidi suur potentsiaal.

"Perspektiivis näeme gaasiküttel jaamades toodetud elektril Euroopas olulist rolli muuhulgas reservvõimsustena järjest kasvava osakaaluga taastuvenergiale, mis paraku sõltub suuresti ilmaoludest," ütles ta.

Hetkel kuum