Ave Lepik • 29. jaanuar 2013 kell 8:16

Riigikogu hakkab uurima VEB Fondi tegevust

Neli parlamendierakonda ja neli demokraatide ühendusse kuuluvat saadikut algatasid täna otsuse eelnõu, et moodustada uurimiskomisjon VEB Fondiga seotud ebaseadusliku tehingute väljaselgitamiseks. Järeldused loodetakse esitada oktoobris.

Riigikogus esindatud poliitiliste jõudude ühiseelnõu järgi saavad loodava komisjoni liikmeteks sotsiaaldemokraat Andres Anvelt, reformierakondlane Väino Linde, keskerakondlane Aivar Riisalu, Marko Pomerants Isamaa ja Res Publica Liidust ning demokraat Rainer Vakra. Komisjoni põhiliikmete asendusliikmed on vastavalt Neeme Suur, Kalle Jents, Heimar Lenk, Priit Sibul ja Deniss Boroditš.

Komisjoni ülesandeks on selgitada välja riikliku VEB Fondi moodustamise, töökorralduse, juhtimisega, aga samuti aastatel 1993-2012 sooritatud tehingutega seotud asjaolud. Komisjon peab selgitama, millistel asjaoludel saatis Eesti Pank Venemaa Välismajanduspangale valeandmeid sisaldanud kirja ning millistel asjaoludel ja milliseid tehinguid sooritati eelnimetatud kirja põhjal. Samuti tuleb komisjonil tuua selgust sellesse, kas ja kui suures ulatuses tekitati kahju riigile ja erasektorile.

"2013. aasta 1. oktoobriks peab uurimiskomisjon esitama riigikogule ja avalikkusele järeldused VEB Fondi tegutsemise kohta. Seaduserikkumiste avastamise korral antakse info edasi pädevale uurimisasutusele, informeerides sellest riigikogu ja avalikkust," vahendab komisjoni plaane Andres Anvelt.

Hetkel kuum