Rivo Sarapik • 31 jaanuar 2013

Pank vedas LHV kahjumisse

LHV grupi ettevõtted teenisid möödunud aastal viis korda vähem kahjumit kui aasta varem. Kahjum tuli jõuliselt laienevast pangandusüksusest.

LHV Group´i konsolideeritud tulud kasvasid ettevõtte teatel 74%, kulud 3% ja kahjum vähenes 1,7 miljoni euroni. LHV Group-i konsolideeritud bilansimaht kasvas 35%.

„Sisuliselt sama kulutaseme juures suutsime aastaga kasvatada tulusid 74%. Intressitulude kasv tuli peamiselt ärilaenude portfelli kasvult pangas ning teenustasutulude kasv pensionifondide klientide arvu ja mahu kasvult varahalduses,“ ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. „Kahjum tuli panga arvelt. Varahaldus lõpetas aasta 0,1 miljoni eurose kasumiga.“

Puhas intressitulu kasvas võrreldes varasema aastaga 72% 6,1 miljoni euroni, puhas teenustasutulu 23% 6,4 miljoni euroni ja finantstulu 0,8 miljoni euroni. Kokku kasvasid grupi tulud 13,3 ja kulud 14 miljoni euroni. Laenuprovisjonid vähenesid 59% 1,1 miljoni euroni.

Grupi bilansimaht kasvas 35% 318 miljoni euroni. Panga hoiuste maht kasvas aastaga 35% 282 miljoni euroni ja laenuportfelli maht 59% 106 miljoni euroni. Panga klientide poolt hallatavad varad kasvasid 30% 197 miljoni euroni ja varahalduse poolt hallatavad varad 75% 252 miljoni euroni.

„Klientide arv kasvas aasta jooksul hüppeliselt. Panga klientide arv on jõudmas 50 000-ni ja pensionifondide klientide arv juba ületas 100 000 piiri,“ ütles Kilu.

Hetkel kuum