Rainer Saad • 11 veebruar 2013

Elektri hind võib 2014 veelgi tõusta

EstLink 2 merekaabli projekti valmimine 2014. aastal, mis tagab ühenduse paranemise Soomega, võib Eesti Energia teatel tähendada veel suuremat elektri hinna tõusu, kuna ajalooliselt on meie põhjanaabrite elektri hind olnud kõrgem kui Eestis.  

Järgneb Eesti Energia pressiesindaja Eliis Venniku kommentaar:

Ühenduste paranemine Eesti ja Soome vahel muudab Eesti hinna sarnasemaks Soome ning Põhjamaade hindadega. Hinnad ühtlustuvad rohkem ning see mõjutab nii madala kui ka kõrge börsihinnaga perioode.

Kui täna näiteks Põhjamaades elektri hind järsult tõuseb, siis ühenduste vähesuse tõttu ei mõjuta see tõus siinset elektri hinda nii tugevalt ning meil püsib hind stabiilsem. Samas kui hüdroreservuaaride veetase on kõrge ja elektri hind Põhjamaades madal, ei lange ta Eesti hinnapiirkonnas enamasti sama madalale.

Seda, milline hakkab aga tulevikus elektri börsihind olema, ei tea keegi ette – börsil toimuvad tõusud ja langused ikka omasoodu sõltuvalt nõudlusest ja pakkumisest, mida mõjutab omakorda nii ilm, majanduse hetkeseis, tootmisüksuste remont ja rikked jmt.

Ajalooliselt (alates Eesti hinnapiirkonna tekkest 2010. aastal) on Soome hinnapiirkonna elektri hind olnud aga kõrgem kui Eestis.

Hetkel kuum