Kaisa Gabral • 30. oktoober 2013 kell 15:43

Udam: toetame ideed avaldada hankepakkumine täies mahus

Hankija seisukohast lähtuvalt toetame ideed avalikustada riigihankel edukaks tunnistatud pakkuja pakkumus täies mahus, märkis Riigi Kinnisvara ASi juhatuse liige ja haldusdirektor Elari Udam.

"Täna kehtiva korra kohaselt avalikustatakse kõigile riigihanke osalistele konkursist osavõtnute nimed ja esitatud pakkumuste kogumaksumused. Hankija seisukohast lähtuvalt toetame ideed avalikustada riigihankel edukaks tunnistatud pakkuja pakkumus täies mahus eeldusel, et see kannab endas suurema läbipaistvuse eesmärki ja selle tulemusel ei kannata aus konkurents ja ärisaladuse kaitse," kommenteeris Udam. Ta nentis, et usaldusväärsus on raskelt hinnatav kriteerium.  

"Kõikvõimalike juriidiliste skeemidega on võimalik juriidilisi „kehadega“ opereerida ning nii vastutust hajutada või sellest üldse eemalduda. Et seda ei juhtuks, peaks vastutus liikuma mööda füüsiliste isikute liini. Ennekõike peame silmas kutsesüsteemi arengut, kutse andmist ja järelevalvet," märkis Udam. Ta tõi näitena kutseeetika reeglite rikkumise puhul kaotab kutsetunnistus kehtivuse ja uuesti taotlemisele seatakse ajalised piirangud. Ta lisas, etsamuti aitaks usaldusväärsuse tõstmisele kaasa see, kui ettevõtete omanike ja juhtorganite liikmed seotakse erinevate juriidiliste kehadega. Näiteks kui ühe juriidilise isiku suhtes on selgunud ebaeetiline ja ebaseaduslik tegutsemine, siis nende isikutega seotud juriidilistele isikutele laieneksid Udami sõnul samuti piirangud.

Riigihangetega seoses on Udami sõnul veel teisigi mõtteid. Üks laiemat diskussiooni vääriv teema oleks kindlasti see, et pakkumistes tuleb alati ära näidata tööjõukulu ja sellega seotud riiklikud maksud. "Sellisel juhul valitakse võitja summa järgi, millest on riiklikud maksud maha arvatud. Maksu summa tasub hankija otse riigi tuludesse ning võitja saab seda tasaarveldada lepingu täitmise perioodil," märkis Udam.

Tema sõnul tuleks kaaluda ka mõtet anda hankijale suurem kaalutlusõigus – vastu personaalsem vastutus ja õiglane tasu isikutele. Ka protsessi peatamine vaidlustuste korral peaks Udami hinnangul olema hankija kaalutlusõigus, mitte automaatne piirang.

Äripäev kirjutas juhtkirjas, et riigihanked peaksid muutuma läbipaistvamaks. Ühe ettepanekuna tõi Äripäev välja, et riigihangete läbipaistvuse suurendamiseks on lihtsaim moodus lisaks praegu avalikustatavatele materjalidele ja dokumentidele teha pärast võitja väljakuulutamist avalikult kättesaadavaks kõigi konkreetsel riigihankel osalenute pakkumised.

Hetkel kuum