Rainer Saad • 14. november 2013 kell 14:01

Tallink ei suutnud ootustele vastata

Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete auditeerimata müügitulu oli 278,4 miljonit eurot. EBITDA ulatus 72,5 miljoni euroni ning auditeerimata puhaskasum oli 44,0 miljonit eurot.

Swedbank ootas puhaskasumiks 48,27 miljonit eurot ja käibeks 287,6 miljonit. LHV prognoosis käibeks 286,4 miljonit eurot ja kasumiks 54 miljonit.

Kontserni tegevust mõjutas regiooni üldine nõrk makromajanduskeskkond. Kontserni peamistel turgudel on märgatav majanduskasvu aeglustumine. Soome majanduse jätkuv langus on näha avaldatud nõrkades jaekaubanduse näitajates ning see on avaldanud mõju ka Kontserni reisijate tarbimisele.

Tallink toob enda aruandes välja, et kontserni juhatus ei ole 2013 majandusaasta tulemustega rahul. Seoses dividendidega seotud tulumaksu kuluga, nõrga majanduskasvuga regioonis ning Soome-Rootsi liinidel muutunud konkurentsiga näeb kontserni juhatus, et selle aasta tulemus ei saavuta eelmise aasta taset. Tootearenduses on plaanitud erinevaid parendusi, et toetada müügitulu kuid samuti on töös erinevad kulude vähendamise tegevused, et kohaneda majanduskeskkonna muutustega.

Kontsern vedas 2013 majandusaasta kolmandas kvartalis kokku 2,7 miljonit reisijat, mida on 1,9% vähem kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel kasvas reisijate arv 2,3% ning Läti-Rootsi vahelisel liinil 4.1%. Reisijate arv kahanes Soome-Rootsi vahelistel liinidel 9,6%, kus on muutunud konkurents ning Kontsern on vähendanud laevade mahutavust. Veetud kaubaühikute arv oli kvartalis kokku 76,0 tuhat, mis on 10,5% rohkem osaliselt pakkumise ja struktuuri muutustest turul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Suurenes piletitulu reisija kohta kuid müük restoranides ja poodides langes mõnevõrra.

2013 majandusaasta kolmanda kvartali auditeerimata müügitulu oli kokku 278,4 miljonit eurot, mis on 1,4% vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Brutokasum oli 79,8 miljonit eurot, mis on 5,3 miljonit vähem kui eelmise aasta samal perioodil. EBITDA ulatus 72,5 miljoni euroni, 4,4 miljonit eurot vähem kui eelmise majandusaasta samal perioodil.

M/S Isabelle liinile toomise tulemusel saavutati Riia-Stockholmi liinil kolmanda kvartali kõrgeim tulemus 4,7 miljonit eurot, see on 58,4% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Liini 9 kuu tulemus on positiivne.

Auditeerimata puhaskasum 2013. majandusaasta kolmandas kvartalis oli 44,0 miljonit eurot, ehk 0,07 eurot aktsia kohta. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli kasum 49,6 miljonit eurot ehk 0,07 eurot aktsia kohta. Auditeerimata puhaskasum 2013. majandusaasta esimese üheksa kuu kohta oli 35,8 miljonit eurot võrrelduna 50,6 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil. Tulemust mõjutas põhiliselt 8,9 miljoni euro suurune dividendidega seotud teises kvartalis tekkinud tulumaksu kulu.

Käesoleva majandusaasta kolmandas kvartalis oli rahavoog äritegevusest kokku 59,2 miljonit eurot. Vaatamata sellele, et kasum äritegevusest aeglustus, suurenes  kontserni rahavoog äritegevusest kolmandas kvartalis ja ka esimese üheksa kuuga eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Kontserni kogulikviidsus ulatus kolmanda kvartali lõpus 100 miljoni euroni, mis hõlmab 50,0 miljonit eurot raha ja 50,0 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

Kontserni netovõlg jätkas kahanemist, ulatudes 758 miljoni euroni kolmanda kvartali lõpus.

Hetkel kuum