25. november 2013 kell 21:00

Logistika. Aktsiisikaupade deklareerimisel täpsemad nõuded

Alates pühapäevast tohib ­väljastpoolt Euroopa Liitu tulles alkoholi ja kütust kaasa tuua ainult korra kuus ning tubakatooteid kaks korda, teatas maksu- ja tolliamet. Kui reisija tahab kaupu kaasa tuua sagedamini, tuleb kogu aktsiisikaup tollis deklareerida ja tasuda maksud.

Maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja ­Urmas Koidu sõnul on seadusemuudatuse eesmärk muuta seni kehtinud aktsiisivabastuste regulatsiooni selgemaks ja arusaadavamaks.

“Lihtsustatult öeldes täpsustavadki muudatused seda, millal on import juhuslikku laadi ehk millal aktsiisivabastus kohaldub. Samuti täpsustavad muudatused seda, millised asjaolud viitavad impordi ärilisele eesmärgile ja millal aktsiisivabastus ei kohaldu. Seadusemuudatus aitab piirijärjekordi lühendada ja seeläbi ka turismi edendada,” selgitas Koidu.

Teatud tingimustel saab ikka maksuvabastust. Juhuslikku piiriületajat, kelle piiriületuse peamine eesmärk ei ole aktsiisikaupa tuua, seadusemuudatus ei puuduta. Tolliametnikul on õigus teatud tingimustel kohaldada aktsiisivabastust ka pärast esimest korda kuus toodud kütusele ja alkoholile ning pärast kolmandat korda kuus toodud tubakatoodetele, kui isik tõendab, et nende toomine on juhuslik.

“Juhul, kui aktsiisikaupasid tuuakse Eestisse aga ärieesmärgil, ei pea tolliametnikud aktsiisivabastust üldse kohaldama. Siin võib tuua näiteks sellise juhtumi, kus isik toob kuu viimasel päeval paagitäie kütust ja siseneb Eestisse uuesti kohe järgmisel päeval Venemaal tangitud kütusega – siis on alust arvata, et kütust tuuakse ärilisel eesmärgil, sest paagitäis kütust ei kulu mõne tunniga,” hoiatas Koidu.

Vabastust ei saa edasi lükata. Piiriäärsetel elanikel on oluline tähele panna, et aktsiisivabastust ei saa edasi lükata järgmistele sisenemiskordadele.

Asjaolu, et reisijal ei olnud esimesel ja teisel sisenemisel aktsiisikaupa kaasas, ei tekita talle ­õigust aktsiisivabastusele hiljem.

“Sagedastel piiriületajatel on võimalik topeltmaksustamise vältimiseks Eestist väljumisel paagis olev kütus deklareerida. Eestis kord juba maksustatud ja väljumisel deklareeritud aktsiisikaupadelt teist korda aktsiisi ei nõuta,” täpsustas Koidu.

Maksu- ja tolliamet toob detsembri algul Narva piiripunktidesse rohkem ametnikke, kes tutvustavad piiriületajatele ­uusi reegleid ja aitavad tagada, et piiriületused oleksid sujuvad.

Hetkel kuum