Ave Lepik • 26. november 2013 kell 8:18

Sirbi töötajad nõuavad toimetuses status quo'd

Sirbi töötajad saatsid täna sihtasutuse Kultuurileht juhatuse esimehele Toomas Väljatagale ja nõukogu liikmeile kirja, kus soovivad koondatute tööleennistamist, mis on möödapääsmatu töörahu eeldus.

"Senise peatoimetaja töölepingu lõppemise järel (alates 11.11.2013) langetatud otsused kultuurilehe Sirp juhtimisel on viinud olukorrani, kus ajalehte ähvardab esmakordselt pärast II maailmasõja lõppu järjepideva ilmumise katkemine. Tänaseks on selge, et vigaste ja juriidiliselt vähemasti küsitavate juhtimis- ja personaliotsustega ei ole juhid saavutanud soovitud eesmärke (kui neid üldse seati), samas on osaliselt lammutatud toimetus kui organisatsioon ning põhjustatud suuri ebameeldivusi toimetuse töötajatele," seisab kirjas.

Allakirjutanud nõudsid, et sihtasutuse juhataja peab tühistama kõik senise peatoimetaja ametiaja lõpu järel Sirbi toimetuses tehtud personali- ja palgaotsused.

Samuti nõuavad allakirjutanud, et juhataja peab kutsuma peatoimetaja konkursi komisjoni liikmeks toimetuse esindaja, et tagada otsustusprotsessi läbipaistvus ning info jõudmine asjaosalisteni.

Kirjale on alla kirjutanud muusikatoimetaja Tiina Mattisen, teatritoimetaja Tambet Kaugema, kunstitoimetaja Reet Varblane, sotsiaaliatoimetaja Valle-Sten Maiste, kujundaja Piia Ruber, keeletoimetajad Aili Künstler ja Ellen Arnover ning korrektor Tiina Kivikas.

Hetkel kuum