23. jaanuar 2014 kell 5:32

Ligi: käibemaksureform toetab ausat konkurentsi

Rahandusministeerium täiendas lähtuvalt presidendilt ja huvigruppidelt kogutud tagasisidest käibemaksuseaduse eelnõu seletuskirja analüüsiga, mis selgitab käibedeklaratsiooni lisa olulisust käibemaksupettuste vähendamisel.

See aitab tagada kõigile ettevõtetele võrdsemad konkurentsitingimused ja ohjab varimajanduse levikut, vöidab ministeerium pressiteates. Samuti on esitatud kompromissettepanekuid, näiteks võimalus arveid summeerida.

„Selle reformiga toetame ausat konkurentsi ettevõtluses ning liigume kaasaegse, digitaliseeritud ja automatiseeritud suhtluse poole käibemaksu kontrollimisel,“ selgitas rahandusminister Jürgen Ligi. „See on ettevõtjale turvaline, võimaldab kiiremat käibemaksu tagastust ning vähendab ettevõtete tarbetut tülitamist maksuameti poolt, kuna informatsioon on kättesaadav elektroonselt.“

Käibedeklaratsiooni lisa pakub teada olevatest lahendustest kõige optimaalsemat tasakaalu käibemaksupettuste takistamise ning ettevõtete halduskoormuse suurendamise vahel. Selle kasutusele võtmine kõigi valdkondade ettevõtetele ning kõikidele kaupadele ja teenustele  hoiab ära võimaluse liikuda pettuse eesmärgil oma tegevusega teise sektorisse.

Seaduseelnõu on täiendatud lähtuvalt tehtud ettepanekutest ja arutlustest ettevõtjate esindajatega. Seades käibedeklaratsiooni lisa esitamise piiri 1000 eurole tehingupartneri kohta, ei koormata väiksemaid ettevõtteid, sest ligi 40 protsenti ettevõtetest ei pea käibedeklaratsiooni lisa esitama.

Ajendatult presidendi, Eesti Advokatuuri, Notarite Koja ja Teenusmajanduse Koja märkusest on eelnõusse lisatud, et kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustusega isikud ei pea deklareerima lisal andmeid, mis on neile teatavaks saanud seoses ameti- või kutsetegevusega. Samuti arvestati turismiettevõtjate ettepanekut jätta käibedeklaratsiooni lisal  kajastamata reisiteenuste erikorra alusel väljastatud  arvete andmed. Lisaks on kavas anda ettevõtjatele üleminekuks kuus kuud aega ning kuni 2015. aasta lõpuni on võimalus esitada arvetel olevad summad summeerituna tehingupartnerite lõikes.

Eelnõu on saadetud riigikogu rahanduskomisjonile ja seni eelnõu kohta arvamust avaldanud huvigruppidele, tagasisidet oodatakse 3. veebruariks.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum