Raivo Sormunen • 30 jaanuar 2014

Euroopa tarbijate kindlustustunne tegi kiire tõusu

Euroopa tarbijate kindlustunde indeks tõusis jaanuaris esimest korda pärast 2011. aasta juulit pikaajalisest keskmisest tasemest kõrgemale. Inimeste kindlustustunde taga on usk majandusseisu üldisse parenemisse ning töötuse vähenemisse.

Eurotsooni ettevõtjate ja tarbijate kindlustustunde koondindeks kerkis Euroopa Komisjoni andmeil lõppeval kuul korrigeeritud 100,4 punktilt 100,9 punktini ning Euroopa Liidu kindlustunne 103,8 punktilt 104,7 punktini. Mõlemad näitajad on tõusnud järjest viimased üheksa kuud ning jõudnud kindlalt ülespoole ajaloolist keskmist (100 punkti – toim.).

Lisaks tarbijate kindlustustunde paranemisele (1,8 punkti võrra) kosus märkimisväärselt ka teenindussektori seis (1,9 punkti), kus paranesid ootused tulevase nõudluse osas, kuid ka praegune seis on olnud oodatust parem.Nõudluse kasvu ootavad ärijuhid ka jaekaubandussektoris.

Kergelt langes kindlustustunne kuuga tööstussektoris (-0,5 punkti), kuna mõningast muret tegi varude kuhjumine ning üksjagu kiirem tagasiminek toimus ehitussektoris (-3,7 punkti), kus peavalu teeb tellimusteportfelli vähenemine ning valitseb sektori hulgas kõige suurem koondamiste oht.

Euroopa Liidu kolme suurima majanduse kindlustustunde indeksid liikusid kõik kuuga ülesmäge.

Suurbritannia kindlustustunde indeks tõusis 114,9 punktilt 115,9 punktini ehk peaaegu ajaloo kõrgeima taseme lähedale (116,4 punkti 1997. aasta oktoobris).  Saksamaa kindlustustunde indeks kosus 106 punktilt 106,7punktini ning Prantsusmaa 96,0 punktilt 97,1 punktini.

Kõige kõrgem püsis majanduse usaldusindeks Euroopa Liidus Ungaris, kus see tõusis kuuga 115,4 punktilt 117,1 punktini ning nõrgim Küprosel (kuuga ülesminek 90,3 punktilt 91,3 punktini).

Eesti kindlustustunde indeks tõusis kuuga 102,7 punktilt 104,8 punktini ehk kõrgeima tasemeni pärast 2012. aasta veebruari. Samas taktis paranesid ka Läti (104,6 punktilt 105,8 punktini) ning Leedu (103,6 punktilt 105,3 punktini).

Põhjanaabritest oli endiselt väga kõrge kindlustunne Rootsis (108,2 punktilt 109,1 punktini) ning vähikäiku tegi indeks taas Soomes (97,2 punktilt 95,2 punktini). Põhjanaabrite juures oli indeksi languse taga veelgi nõrgenenud seis ehitussektoris ning väike tagasiminek tööstussektoris. Samas Soome tarbijate kindlustustunne tõusis ning jõudis peaaegu ajaloo keskmise tasemeni. 

Hetkel kuum