Ken Rohelaan • 31. jaanuar 2014 kell 12:59

Parts: ELi teadusprogramm sobib ettevõtjaile

Euroopa Liidu rahastamisprogramm Horisont 2020 peaks eelkõige sobima konkreetse idee ja kolmeaastase kommertsväljundiga väikestele ja keskmistele ettevõtetele, ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

"See võib olla ka mikroettevõte, startup, tegutsev väike või keskmine ettevõte," ütles Parts. "Horisondi tingimusi vaadates ei näe ma Eestis tegutsevale ettevõttele erilisi kitsendusi ettevõtte suurusest ja tegevusvaldkonnast lähtuvalt. Kõik sõltub väga palju ideest. Töötajate arvu või käibe poolest piirangut pole."

Ministri teatel tähendab innovatsioon üldjuhul rahvusriikide piiride ületamist, mistõttu võiks see arvestada küll üleeuroopalist mõõdet, kuid samas ei tohiks sellest saada takistus. Ta tõi näite eelmisest raamprogrammist, kus üks Lõuna-Euroopa ettevõte esitas taotluse, et nuputada tooteid, mis ei vähendaks juuksurite tööviljakust.

"Innovatsioon ei pea alati olema kõrgtehnoloogiline, see võib olla ka olemasolevate toodete ja teenuste arendamine. Märksõnaks on tootlikkuse kasv. Rahastada saab ideid, millel on uuenduslik komponent," lisas Parts.

Programmis saab rahastust taotleda üksinda äriidee algfaasis kuni 50 000 eurot ning koos teadusettevõtte ja soovitatavalt suurettevõttega arendusprojekti faasis kuni kolm miljonit. Partsi sõnul on lisatud soovitus suurettevõtte kohta, et oleks suurem potentsiaal toode või teenus kommertsialiseerida.

Minister rõhutas psühholoogilise barjääri murdmist, nagu oleks programm mõeldud peamiselt teadusprojektidele. Tema sõnul peaksid ettevõtjad kaaluma võimalusi, mida programm pakub – raha, rahvusvaheline ekspertiis, võrgustumine äripartneritega ja ülikoolidega Euroopas. "Selline rahvusvahelisus on meie väikeste ja keskmiste ettevõtete jaoks tõeline lisaväärtus," ütles Parts.

Järgnevateks kuudeks on Ettevõtlus Arendamise Sihtasutus (EAS) planeerinud infopäevi ja üritusi ettevõtjate teadvustamiseks. Eesmärk on väikestele ja keskmise suurusega firmadele anda infot programmi põhimõtetest konkreetsema sisu ja taotluste kohta.

"Teiseks planeerime EASi kaudu esmaste äriideede innovatsioonitaotluste toetamist läbi innovatsiooniosaku meetme. Kui nõustamist on vaja, siis kohalik innovatsiooniosak peaks sellesse andma mingi panuse," ütles minister.

Horisont 2020 abil üritab Euroopa Liit saavutada juhtpositsiooni tööstuses, edendades tööstustehnoloogiat, toetades eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, nanotehnoloogiat, kõrgtehnoloogilisi materjale, biotehnoloogiat, uudseid tootmis- ja töötlemissüsteeme ning kosmoseuuringuid.

Hetkel kuum