Äripäev • 11. aprill 2014 kell 10:10

Enim Soomes tööl eestlasi

Soomes töötavad ligi 60 000 eestlast moodustavad naaberriigi välistööjõust konkurentsitult suurima osa ehk kaks kolmandikku, teatas sotsiaalkindlustusamet.

2013. aastal väljastatati Eestist Soome tööle minejatele 12 472 A1 tõendit, mis seab eestlased Soome riigis osalise ajaga või Soome lähetatutena töötavate välismaalaste seas konkurentsitult esimesele kohale. Koduriigist A1 tõendi võtnud Soomes töötavatest välismaalastest on kaks kolmandikku eestlased; teisel kohal on poolakad, keda on aga arvuliselt eestlastest neli korda vähem ehk 3096 inimest.

Soome Eläketurvakeskuse (ETK) värskelt läbiviidud uuringust selgub, et 2013. aastal Soomes ligikaudu 60 000 töötavatest eestlastest 70% maksis oma sotsiaalkindlustusmaksud Soome. See tähendab, et nende inimeste peamine töökoht oli Soomes. Ülejäänud Soomes töötanud eestlastest olid kindlustatud Eestis, kuna nende põhitöökoht oli koduriigis.

A1 tõend on omaniku suhtes kohaldatavaid sotsiaalkindlustuse õigusakte käsitlev tõend, mis on eelkõige vajalik inimesele, kes on oma töötamise tõttu seotud rohkem kui ühe riigiga, ning selle tõendiga välistatakse isiku topelt kindlustamine. A1 tõend näitab, mis riigi sotsiaalkindlustuskaitse alla töötaja kuulub ja kuhu riiki sotsiaalkindlustusmaksed tuleb maksta, seetõttu väljastab tõendi A1 riik, mille sotsiaalkindlustuse õigusakte inimesele kohaldatakse. Töötaja kohustuseks on esitada see tõend kõikidele oma tööandjatele kuna need peavad maksma sotsiaalkindlustusmaksed isiku kindlustajariiki ehk  riiki, mis väljastas isikule A1 tõendi.

Siiski maksavad hinnanguliselt tuhanded nii Soomes kui ka Eestis töötavad isikud asjatult sotsiaalkindlustusmakse kahte riiki. ELi sotsiaalkindlustuse üldise koordinatsiooniprintsiibi kohaselt aga ei anta ega säilitata isikul õigust saada mitut samaliigilist hüvitist ühe ja sama kohustusliku kindlustusperioodi eest.

Eläketurvakeskuse ja Eesti sotsiaalkindlustusameti koostöös toimub praegu teavituskampaania „Topelt ei maksa maksta“, mis keskendub sotsiaalkindustusprobleemide teadvustamisele ning topelt kindlustuse vältimisele Soomes ja Eestis töötavate eestlaste seas.

Hetkel kuum