1. juuli 2014 kell 21:00

Graanul Invest kasvatas käivet

Pelletitootjast suurettevõte AS Graanul Invest pani mullu varasemate aastate investeeringud töösse ja kasvatas müügitulu pea poole võrra.

Eesti suurim puidugraanulite ja pelletite ning taastuvenergia tootja AS Graanul kasvatas mullu käivet 130 miljoni euroni. Puhaskasumi kasv aeglustus aga 2012. aastaga võrreldes pea poole võrra – kui tunamullu kasvatati puhaskasumit 64,5%, siis eelmisel aastal 31,6%. Kokku teenis kontsern sellegipoolest puhaskasumit 10,5 miljonit eurot. Ärikasum oli 12,7 miljoni eurot, mis on umbes kolmandik rohkem kui 2012. aastal.

Puidugraanulite müügist läks 98% eksporti, peamised sihtturud olid Taani, Rootsi, Itaalia ja Prantsusmaa.

Graanul Investi grupp tootis mullu ligi 750 000 tonni puidugraanuleid, mis oli 27% rohkem kui 2012. aastal. Tootmismahu kasv tulenes uute tootmisvõimsuste esimesest täistööaastast. Nimelt käivitati eelmisel aastal mitu aastail 2010–2012 tehtud investeeringut graanuli- ja energiatootmises. Esimest täistööaastat alustasid nii Helme kui ka Launkalne koostootmisjaamad ja pelletitehased, samuti Incukalnsi pelletitehas. Eelmiste aastate investeeringute täismahus käivitumine suurendas oluliselt ka kontserni tootmis- ja müügimahtu.

60 miljonit investeeringuid. Mullu alustati kahe koostootmisjaama ehitust Incukalnsis Lätis ja uue pelletitehase arendust Sõmerpalu vallas Osulas. Peale selle lisandus kontserni ettevõte OÜ Osula Energia. Investeeringute kogusumma oli mullu 14 miljonit eurot. Selleks aastaks on planeeritud investeeringute kogumaht üle 60 miljoni euro.

Kontserni keskmine töötajate arv oli mullu 220, neist Eestis töötas 115 inimest. Keskmine töötajate arv kasvas aastaga 43 inimese võrra. Töötasusid koos puhkusereservi ja maksudega maksti 5,8 miljonit eurot, juhatuse ja nõukogu liikmetele maksti tasusid brutos 0,7 miljonit eurot. Kontserni kolmeliikmelisse juhatusse kuuluvad Jaano Haidla, Raul Kirjanen ja Rain Siilivask, nõukogu liikmed on Anders Anderson, Jaanus Kosemaa ja Andres Rätsepp.

Muutus ühisettevõtetes. Möödunud aasta aprillis muudeti Graanul Investi USAs asuv tütarettevõte Rentech Graanul LLC ühisettevõtteks. Varem Fulghum Graanul LLC nime kandnud ettevõttes muutus osalus pärast täiendava aktsiakapitali emiteerimist, mille käigus teine aktsionär Rentech Inc omandas lisaks senisele 40% osalusele täiendavalt 10% aktsiaid.

Algselt oli Graanul Investil ühisettevõte Fulghum Fibresiga, mis on üks suuremaid kvaliteetse puiduhakke tootjaid maailmas, varustades hakkega tselluloositootjaid Ameerika Ühendriikides, Lõuna-Ameerikas ja Aasias. Rentech on New Yorgi börsil noteeritud ettevõte, mille põhilised tegevused on väetiste tootmine ning bioenergeetika. Ühisettevõtte eesmärk on arendada ja ehitada pelletitehaseid Ameerika Ühendriikidesse ja Kanadasse. Graanul Investi rolliks ettevõttes jäi tehaste ehitamine ja sellega seonduva tehnilise töö tegemine.

Graanul Invest tegeleb metsanduse, bioenergeetika arendamise ja taastuvenergia tootmisega. Erakapitalil põhinev ettevõte asutati 2003. aastal. Ettevõtte eesmärk on toota ja tarnida klientidele loodussõbralikku ning kvaliteetset toodangut ja oma tegevusega anda panus keskkonna säästmiseks.

Hetkel kuum