Äripäev • 4. juuli 2014 kell 8:57

SEB: veerand värsketest pensionäridest töötab edasi

2013. aasta lõpus oli Eestis ligi 22 000 vanaduspensionäril õigus saada II sambast raha, kuid veerand vanaduspensioni ikka jõudnutest jätkas tööl käimist ja II sambasse kogumist.

Keskmiste näitajate põhjal on II samba kontole pensioniealisel kogunenud üle 6600 euro, mille väljamaksmiseks on kolm võimalust: II samba pensionileping, fondipension või ühekordne väljamakse, vahendas SEB pressiteates.

SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimehe Indrek Holsti sõnul on tänased II samba pensionärid tavapärase 30-40 aasta asemel kogunud vara vaid 10 aastat, mistõttu on II samba mõju keskmisele vanaduspensionile pigem tagasihoidlik. Tema teatel oli 2013. aastal kindlustusseltsiga sõlmitud II samba pensionilepingu suurus keskmiselt 47 eurot kuus (aasta varem 44 eurot), fondipension 33 eurot kuus ja keskmine ühekordne väljamakse 927 eurot.

Juhul, kui isik liitus II sambaga 2002. aastal, jätkas sissemakseid perioodil 2010-2011, tal oli kogu selle aja keskmine palk, tema varade tootlus kõikide fondide keskmine ning ta jäi 2014. aastal pensionile, siis ulatuks tema pensionivara maht 6651 euroni.

Holsti sõnul tulevikus proportsioonid loomulikult muutuvad. „Kui eeldada, et alates II samba loomisest 2002. aastal lisapensioniraha kogunud meesterahvas läheb 2037. aastal pensionile, siis keskmise palga puhul on temal kogunenud 60 000 eurot,“ ütles ta.

Eelmisel aastal sõlmis kindlustusseltsiga pensionilepingu 12,6% II samba väljamakse saajatest. Pooled praegustest II samba väljamakseid saavatest isikutest on sõlminud fondipensionilepingu ehk nende pensionikontole kogunenud osakute väärtus jääb 1489,8 ning 7449 euro vahele. 36,4% on saanud ühekordse väljamakse pensionifondist ehk pensionikontole on kogunenud osakute väärtus alla 1489,8 euro.

Kokku on Eestis ligi 656 000 II pensionisambaga liitunut, kellest üle 148 000 kogub pensionit SEBs. Eelmise aasta lõpu seisuga oli Eestis ligi 303 000 vanaduspensionäri ning tänase sündimustaseme püsimise korral jõuab üle 65aastaste arv Eestis praeguselt 18%-lt 2050. aastaks 25%ni.

Hetkel kuum