Harry Tuul • 30. juuli 2014 kell 13:11

Swed: sanktsioonid loovad probleeme

Swedbanki rahapesu tõkestamise valdkonna juht Toomas Tuuling ütles, et kehtima hakkavad sanktsioonid Venemaale, sh tehingute filtreerimine, seavad pangad uude olukorda.

„Kehtestatud ja tulevikus kehtestatavad sanktsioonid ja piiravad meetmed seavad pangad uudsesse olukorda, sest seni on sanktsioonid puudutanud peamiselt meist väga kaugel asuvaid riike ja isikuid või siis neid, kellega siinne pangandus üldiselt kokku ei puutu,“ rääkis Tuuling.

Seevastu praegu kõneainet pakkunud väärtpaberitehinguid hakatakse Tuulingu sõnul jälgima tehingu osapoolte põhiselt. See tähendab, et tuleb vältida vastavates regulatsioonides kirjeldatud tehinguid seal nimetatud subjektidega. Tingimusel, et subjektide ring on täpselt määratletud, ei ole see pangale keeruline, kuid esineda võib ka probleeme.

„Nagu iga muu hoolsusmeede, nõuab selliste sanktsioonide rikkumise vältimine omajagu ressursse,“ ütles Tuuling. Tema sõnul on ette näha ka võimalikke rakendusprobleeme, sest subjektide ring ei ole alati täpselt määratud ning sanktsioonide kohaldamisala võib pakkuda mitmeid erinevaid tõlgendamise võimalusi.

Tuulingu selgitusel keelavad sanktsioonid üldjuhul teatud erisustega uute finantseeringute tegemise ja finantsturuinstrumentide omandamise, mistõttu juba tehtud tehinguid, lühiajalisi kohustusi vms need ei puuduta, kuid piirangute objektiks olevatega kaubelda ei saa. „Varade külmutamisi kõnealused väärtpaberitega seotud sanktsioonid praegu ette ei näe.“

Eesti Panga asepresident Madis Müller ütles täna, et Venemaale kehtestatud sanktsioonid toovad Eesti pankadele lisatööd ja pangasisese kontrolli tugevdamise, kuna on vaja filtreerida klientide väärtpaberitehinguid, tagamaks seda, et ei kaubeldaks piirangute alla sattunud väärtpaberitega.

Hetkel kuum