15. september 2014 kell 7:50

Konkurentsiamet uurib Eleringi

Konkurentsiamet algatas 12. septembril Elering ASi kohta järelevalvemenetluse seoses Eesti ja Soome vahelise elektrienergia ülekandevõimsuse katkemisega.

Mõlemad Eesti ja Soome vahelised elektriühendused EstLink 1 ja EstLink 2 katkesid korraga alates 10.09.2014 ning sellega seoses ei olnud Eesti ja Soome vahel enam vaba ülekandevõimsust.

„Tarbijatele on mõlema ühenduse samaaegne katkemine kaasa toonud märkimisväärse hinnatõusu. Seega kontrollib amet, kas Elering ASi tegevus vastab antud olukorras seadusele,“ selgitas ameti peadirektor Märt Ots pressiteate vahendusel.

Konkurentsiameti menetluse eesmärk on välja selgitada, millistel põhjustel toimus katkestus korraga mõlemas elektriühenduses ning kas neid katkestusi oleks saanud ära hoida. Lisaks analüüsib amet menetluse raames, kas praegune seadusandlus reguleerib piisavalt alalisvoolu ühenduste toimimist ning teeb vajadusel ettepanekud seadusandluse muutmiseks.

Hetkel kuum